FarmaMagazine

FarmaMagazine, farmacotherapeutisch vakblad voor huisartsen en apothekers in Nederland, is een onafhankelijke publicatie van BPM Medica. Het vakblad heeft als primaire doel om het farmacotherapeutisch overleg (FTO) en de samenwerking tussen beide disciplines verder te verbeteren. FarmaMagazine wordt verspreid onder alle apothekers en huisartsenpraktijken in Nederland.