Overzicht

Niet-medicamenteuze behandeling

NHG-Standaard Slaapproblemen herzien

  • 10 juli 2024

De NHG-Standaard Slaapproblemen is gedeeltelijk herzien. Hoewel het beleid bij slapeloosheid in essentie ongewijzigd is, biedt de standaard nu meer praktische handvatten voor de gedragsmatige behandeling van slapeloosheid. 

Beeld: Adobe Stock

Belangrijkste aandachtspunten

  • Neem bij aanhoudende slapeloosheid een uitgebreide anamnese af om de context te leren kennen waarin de slapeloosheid is ontstaan en in stand blijft. Dit biedt aanknopingspunten voor het beleid.
  • Behandel slapeloosheid niet-medicamenteus. Geef voorlichting en advies over slaap en gezonde slaapgewoonten. Bij aanhoudende slapeloosheid is er een indicatie voor gedragsmatige behandeling.
  • Kies in overleg met de patiënt voor een passende, zo licht mogelijke aanpak voor gedragsmatige behandeling. De meeste patiënten zijn goed te helpen binnen het sociale domein (zelfhulp, groepscursus) of in de eerste lijn.
  • Bied patiënten die individuele begeleiding nodig hebben gedragsmatige behandeling aan in de huisartsenpraktijk. Bijvoorbeeld onder begeleiding van POH-ggz. Alternatief hiervoor is verwijzing naar slaapoefentherapeut.
  • Geef psychische klachten en slapeloosheid beide aandacht in het beleid, vanwege de sterke wisselwerking hiertussen.

Voordeel van een gedragsmatige aanpak

Veel patiënten met slaapproblemen krijgen slaapmedicatie voorgeschreven. Op de langere termijn is gedragsmatige behandeling effectiever dan medicatie. In de herziene NHG-Standaard Slaapproblemen wordt het voorschrijven van slaapmedicatie alleen in uitzonderingsgevallen nog geadviseerd.

Ondersteuning

De NHG e-learning ondersteunt huisartsen bij de implementatie van de standaard en geeft inzicht over niet-medicamenteuze behandeling van slapeloosheid. Op Thuisarts.nl staan slaapadviezen en Huisarts & Wetenschap biedt informatie via een podcast.

Bron: NHG