Overzicht

Initiatief NVALT

Nieuwe richtlijn Longaanval astma

  • 5 juli 2024

De richtlijnen rondom de behandeling van acute astma-aanvallen waren verouderd en nu meer bekend is over de immunopathologie van astma en verschillende phenotypes, is er een nieuwe richtlijn opgesteld. Er was behoefte aan heldere verwijscriteria, risico-inschatting, diagnostiek op locatie en interventie-opties op de spoedeisende hulp en ic. 

Beeld: Adobe Stock

De richtlijn Longaanval astma is primair bedoeld voor longartsen en spoedeisende hulpartsen in de tweede lijn die betrokken zijn bij de eerste opvang van patiënten met een longaanval astma. Vanwege een hoog risico op ic-opname zijn ook ic-artsen betrokken.

Belangrijkste onderwerpen

De richtlijn bevat handvatten voor specifieke medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandelingen en gaat onder andere over:

  • Longaanval astma bij patiënten jonger dan 18 jaar die vanuit de eerste lijn worden doorverwezen naar een spoedeisende hulp, zichzelf melden bij een spoedeisende hulp van een ziekenhuis of via een ambulance na een 112-melding op een spoedeisende hulp komen.
  • Diagnostiek en behandeling van de longaanval astma op een spoedeisende hulp.
  • Nazorg van de longaanval astma na een bezoek aan de spoedeisende hulp of na een ziekenhuisopname.
  • Organisatie van zorg rondom longaanval astma in Nederland.

 

Bron: FMS