Overzicht

Medicijnvergoeding in 2024: wat staat ons te wachten?

  • 15 september 2023
  • partnernieuws

Geneesmiddelen die een patiënt met een recept ophaalt bij een apotheek, worden ook wel extramurale geneesmiddelen genoemd. Als een patiënt een vergoeding vanuit het basispakket wil voor zo'n medicijn, is het belangrijk dat deze is opgenomen in het zogenoemde Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Hieronder vallen ongeveer 400 verschillende groepen geneesmiddelen, met elk een aparte maximale vergoeding.

Al enige tijd heeft het kabinet het voornemen om het GVS te moderniseren. Maar, omdat dit waarschijnlijk zal zorgen voor een lagere maximale vergoeding van een groot aantal geneesmiddelen, heeft minister Kuipers van het VWS hier in 2023 van afgezien. Toch lijkt deze uitstel voor korte duur: het plan is om de aanpassingen alsnog in 2024 door te voeren. Wat betekent dit voor patiënten en de apotheker?

Patiënten duurder uit
De huidige maximale vergoedingen medicijnen die zijn opgenomen in het GVS, zijn gebaseerd op prijzen van medicijnen in 1998. Met een modernisering van het GVS wil de overheid een herberekening doen van de cluster limieten op basis van de huidige prijzen.

Voor de patiënt pakt dit echter eerder negatief uit dan positief: veel vergoedingslimieten zullen lager zijn dan nu. Het verschil tussen de maximale vergoeding waar mensen recht op hebben en de daadwerkelijke prijs van het geneesmiddel, moeten de patiënten uit eigen zak betalen. Dit verschil zal na de modernisering dus waarschijnlijk groter worden dan deze nu is.

Extra administratie voor apothekers
Patiënten die zelf niet de verhoogde bijbetaling kunnen opvangen, zullen op zoek gaan naar alternatieven. Zo kunnen zij bijvoorbeeld wisselen naar een ander (goedkoper) geneesmiddel. Dit kan zorgen voor meer administratie voor apothekers en voorschrijvers.

Zorgverzekeraars vergoeden vaak goedkoopste variant
Op de markt zijn er vaak veel verschillende medicijnen te vinden met dezelfde werkzame stof maar verschillend tarief. De meeste zorgverzekeraars hanteren een preferentiebeleid: hierbij heeft de verzekeraar een voorkeur voor een bepaald medicijn.

Om medicijnen betaalbaar te houden, vergoeden veel zorgverzekeraars vaak de goedkoopste variant. Op die manier wordt gehoopt de premies voor de zorgverzekering zo laag mogelijk te houden. De premies verschillen tussen zorgverzekeraars. Voor patiënten die minder premie willen betalen of een vergoeding willen voor een specifiek merk van een medicijn, kan een zorgverzekering vergelijken lonen.

Maximale vergoeding bovenop eigen risico
Op dit moment betaalt de patiënt maximaal € 250 bij voor geneesmiddelen, bovenop het eigen risico. Het eigen risico bedraagt in 2023 jaarlijks € 385.

Veranderingen in 2024
Het is nog even afwachten of de modernisering van het GVS ook daadwerkelijk gaat plaatsvinden in 2024. De minister heeft toegezegd de Kamer nog op een later moment te informeren over dit besluit.


Bronnenlijst

1. Rijksoverheid - Betaalbaar houden van medicijnen
2. ZorgInsituutNederland - Vergoeding van extramurale geneesmiddelen (GVS) | Over ons | Zorginstituut Nederland
3. KNMP - VWS ziet definitief af van GVS-herberekening | KNMP
4. De Medische Specialist - Minister ziet af van modernisering GVS | Federatie Medisch Specialisten
5. De Medische Specialist - Minister Kuipers stelt aanpassingen GVS uit tot 2024 | Federatie Medisch Specialisten
6. Independer - Vergoeding medicijnen zorgverzekering 2023


Dit is een artikel van Independer.