Overzicht

Risico's bij ouderen en kleine kinderen

Praktische adviezen voor medicatiegebruik en dreigende dehydratie bij hitte

  • 24 juni 2024

Wanneer de buitentemperatuur langdurig boven de 25 °C is, dan brengt dit gezondheidsrisico’s met zich mee voor kwetsbare groepen, die extra alert moeten zijn op dehydratie en oververhitting. Naast leeftijd en comorbiditeit kunnen geneesmiddelen dan extra risicovol zijn.

Beeld: Adobe Stock

Het NHG heeft de adviezen over medicatiegebruik en dreigende dehydratatie bij hitte uit verschillende NHG-Richtlijnen gebundeld met bevindingen uit NIVEL-onderzoek naar de rol die huisartsenpraktijken bij hittegolven kunnen spelen.  

Samenwerking huisarts en apotheker

Huisartsen kunnen verder met apothekers afspraken maken over het beleid bij hitte. De apotheek kan adviezen over hitte verstrekken bij (herhaal)medicatie die bij warm weer extra risico’s met zich meebrengt, zoals medicatie die de vochthuishouding in het lichaam beïnvloedt. De FTO-module over geneesmiddelgebruik bij hitte kan als uitgangspunt dienen voor de afspraken. Deze is opgesteld door het IVM in samenwerking met het NHG.

Extra risico door geneesmiddelen

Bepaalde geneesmiddelen kunnen op verschillende manieren extra gezondheidsrisico geven bij dehydratie en oververhitting door:

  • beïnvloeding van de temperatuurregulatie
  • verstoring van de elektrolytenbalans of nierfunctie
  • anticholinerge werking of beïnvloeding van de dopamine- of serotoninespiegels

Dit kan reden zijn om bepaalde medicatie, in overleg met de voorschrijver, tijdelijk te staken of de dosering ervan aan te passen. Op Thuisarts.nl staan algemene adviezen voor patiënten over het omgaan met warm weer. 

Bron: NHG