Overzicht

Introductie van nieuwe onderwijsvormen

PAOFarmacie vernieuwt onderwijs: meer maatwerk en inspirerende onderwijsconcepten

  • 25 juni 2024

PAOFarmacie gaat het cursusaanbod moderniseren, waardoor het onderwijs attractiever wordt en de lesstof nog beter zal beklijven bij de cursisten. Door toepassing van zowel ‘blended’ als activerende onderwijsvormen ontstaat een maximale prikkel voor cursusdeelnemers om het geleerde de volgende dag in de praktijk toe te passen. Directeur Dirk Stobbe en onderwijsadviseur Jolanda Mol zijn enthousiast en vertellen er graag meer over.

Directeur Dirk Stobbe, onderwijsadviseur Jolanda Mol en sales- en projectmanager Luciënne Nagtegaal van PAOfarmacie (v.l.n.r.).
Beeld: PAOfarmacie

Afgelopen jaren groeide het idee bij PAOFarmacie om het onderwijs op de schop te nemen. 'Op het KNMP-congres spreek ik veel apothekers. Dan krijg je vragen als: ik moet volgend jaar nog 60 nascholingspunten halen. Welk programma kun je me bieden? Zo is het idee ontstaan om cursuspakketten op maat te gaan maken, al naar gelang de behoefte van apothekers en apothekersgroepen. Sommigen willen in korte tijd hun nascholingspunten halen. Anderen willen juist heel specialistische cursussen volgen op hun vakgebied', vertelt Stobbe. Geïnspireerd door onderwijsadviseur Jolanda Mol, die jarenlang vorm gaf aan het onderwijs op de Universiteit Leiden, ontstonden nog meer ideeën om het onderwijs van PAOFarmacie een facelift te geven, met één belangrijk doel: apothekers kwalitatief hoogstaand onderwijs te geven, met zoveel mogelijk praktisch toepasbare kennis. 'Met de introductie van verschillende nieuwe onderwijsvormen, zoals "blended learning", "team based learning" en "flipping the classroom", willen we bereiken dat de lesstof optimaal beklijft bij de apothekers”, zegt Mol.'

Op maat

Wat kunnen apothekers verwachten van cursuspakketten op maat? Stobbe licht dit verder toe. 'In samenwerking met andere partijen, zoals het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) en SIR Institute for Pharmacy Practice & Policy in Leiden, stellen willen we diverse pakketten samen. Cursussen die deze instituten al aanbieden – bijvoorbeeld over de ziekte van Parkinson bij SIR – gaan we integreren in onze leertrajecten, zodat we geen dingen dubbel doen. De regie over de inhoud en de organisatie van de pakketten neemt PAOFarmacie op zich. Cursuspakketten die we gaan bieden zijn bijvoorbeeld een brons pakket, één jaar aan cursussen voor een vaste prijs, een zilver pakket, een reeks cursussen uitgesmeerd over drie jaar over diverse thema’s, zoals kwetsbare ouderen, leefstijlcursussen en cardiovasculaire aandoeningen, en een goud pakket, een compleet cursusaanbod over een periode van vijf jaar, gericht op het halen van de nascholingspunten voor de herregistratie in het register van openbaar apothekers. Dit bevat onder meer de "BIG 6", de "SMALL 6" en thema’s als leiderschap en management. De inhoud van dit pakket is afgestemd op de herregistratie-eisen voor apothekers, zoals communicatiepunten en kleinschalig interactieve cursussen. Een platinapakket, het neusje van de zalm, is in ontwikkeling.'

Actiever betrokken

Verder gaat PAOFarmacie afscheid nemen van het klassieke nascholingsmodel waarin apothekers op relatief passieve wijze hun nascholingspunten kunnen verdienen. Onderwijsvormen die een actievere leerhouding vergen komen daarvoor in de plaats, vertelt Jolanda Mol. 'Hierdoor komen de cursussen cognitief op een hoger niveau en blijft de lesstof veel beter hangen. Een belangrijk concept is "team based learning": je leert door interactie. Bijvoorbeeld door in kleinere teams een casus centraal te stellen, waar ziekenhuisapothekers, poliklinisch apothekers en openbaar apothekers in de praktijk mee te maken hebben. Door inzichten met elkaar te delen en samen beslissingen te nemen, leer je van elkaar. Een ander onderwijsconcept waar we in toenemende mate gebruik van gaan maken is "blended learning" – een mix van diverse onderwijsvormen die een goede voorbereiding op het onderwijsmoment ondersteunen zoals video’s, e-learnings en fysieke bijeenkomsten.'

‘Flipping the classroom’

'We verwerken de didactische methode "flipping the classroom" in de cursussen', vertelt Mol. 'Kern hiervan is dat de cursisten thuis de lesstof voorbereiden aan de hand van bijvoorbeeld een e-learning, zodat het ingangsniveau van de deelnemers ongeveer gelijk is. Tijdens de bijeenkomst – fysiek of online – vindt een verdiepingsslag plaats. Cruciaal is een goede voorbereiding, zodat tijdens de bijeenkomst echt de diepte ingegaan kan worden. Dat vergt een goede koppeling tussen de voorbereiding thuis en de inhoud van de cursus. Ook van onze docenten vraagt dat een andere insteek. Daarom gaan we hen hierin begeleiden. Welke technische toepassingen kunnen hen helpen? Welke onderwijskundige tips brengen hun nascholing naar een hoger niveau?'

‘Life long learning’

PAOFarmacie hoopt met deze onderwijskundige vernieuwingen apothekers te inspireren bij ‘life long learning’, dat voor zorgprofessionals steeds belangrijker wordt. 'Wat is er beter dan dat de lesstof goed bij apothekers beklijft én dat ze deze kennis de volgende dag meteen kunnen toepassen in de apotheek? Ik ben trots op ons mooie onderwijs, georganiseerd door ons fantastische bureau in samenwerking met inspirerende docenten' zo besluit Stobbe.

Dit is een artikel van PAOFarmacie. Kijk voor het actuele onderwijsaanbod op de PAOFarmacie-website.