Overzicht

Leefstijlverandering

Gewichtsverlies bij Gecombineerde Leefstijlinterventie

  • 26 juni 2024

Bijna de helft van de deelnemers verloor na afronden van het traject Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) minimaal 5 procent van het gewicht. Volgens de richtlijn Overgewicht en Obesitas is dit een betekenisvol verschil.

Beeld: Adobe Stock

Begeleiding en advies

Dat blijkt uit het nieuwste rapport van het RIVM over de GLI. Deelnemers waarderen na afloop van het traject ook hun kwaliteit van leven fors hoger. Met de GLI-programma’s, die onder voorwaarden vergoed worden vanuit de basisverzekering, krijgen mensen begeleiding en advies over gezonde voeding, eetgewoontes en bewegen. Het traject van 2 jaar bestaat uit 2 fases. Na de eerste fase, het behandeltraject van 9 maanden, verloor een derde minstens 5 procent van hun gewicht; na de tweede fase was dit opgelopen naar rond de helft van de deelnemers.

Rol van het RIVM

Het RIVM volgt tot 2026 de ontwikkelingen van de GLI in opdracht van het ministerie van VWS en brengt 2 keer per jaar nieuwe gegevens over de GLI naar buiten. Deze gegevens komen uit declaratiedata van de zorgverzekeraars en uit het GLI-register, wat aangevuld wordt met gegevens van deelnemers. Momenteel worden de oorzaken voor uitval bij de GLI en de rol van obesitasmedicatie bij de behaalde GLI-resultaten onderzocht.

Bron: RIVM