Overzicht

Meer produceren en richtlijnen opstellen

Aanbevelingen om tekorten GLP1-receptoragonisten te beperken

  • 3 juli 2024

De wereldwijde tekorten aan GLP1-receptoragonisten blijven voortduren. Daarom zijn er op Europees niveau aanbevelingen gedaan, die ervoor moeten zorgen dat deze diabetesmedicijnen zoveel mogelijk beschikbaar blijven voor de patiënten die ze écht nodig hebben.

Beeld: Adobe Stock

De Medicine Shortage Steering Group (MSSG), de stuurgroep van de EMA die zich bezighoudt met medicijntekorten, heeft deze aanbevelingen opgesteld. De stuurgroep maakt zich grote zorgen over de tekorten aan medicijnen zoals semaglutide en liraglutide en het off-label gebruik van deze middelen. De stuurgroep wil dat fabrikanten de productiecapaciteit gaan verhogen en vraagt EU-lidstaten om met hun beroepsverenigingen richtlijnen te ontwikkelen die ervoor zorgen dat medicijnen zoveel mogelijk beschikbaar blijven voor patiënten die ze nodig hebben.

Overzicht en informatie

De EMA en het European medicines regulatory network houden regelmatig bijeenkomsten met vergunninghouders van de betreffende geneesmiddelen om een ​​volledig overzicht te krijgen van de marktsituatie, inclusief de huidige en verwachte tekorten, en om de effecten van eventuele beperkende maatregelen nauwlettend te kunnen volgen. EMA wisselt ook informatie uit met zijn internationale tegenhangers voor een​​ mondiaal inzicht in de situatie. Sommige EU-lidstaten hebben ook eigen op maat gemaakte maatregelen geïmplementeerd om de levering van deze geneesmiddelen binnen hun nationale gezondheidszorgstelsels te kunnen controleren.

Afslankmiddel

Sinds 2022 is er in Europa een tekort aan GLP1-receptoragonisten, mede door het gebruik als afslankmiddel door mensen die géén obesitas hebben. Bovendien promoten influencers off-labelgebruik van deze medicijnen, vaak zonder begeleiding door een arts.

Bron: CBG en EMA