Meer werk maken van zorgverleningstaken

Prof. dr. ir. Liset van Dijk: 'De burger is klaar voor een ruimere rol van de apotheker'

  • 6 min.
  • Opinie
  • Uitgelicht

Prof. dr. ir. Liset van Dijk onderzocht met collega's de (toekomstige) rol van de openbaar apotheker bij farmacotherapeutische patiëntenzorg en (nieuwe) samenwerkingsmogelijkheden tussen huisarts en apotheker op farmacotherapeutisch vlak vanuit het perspectief van burgers. Conclusie: er liggen kansen voor een grotere rol van de apotheker.

Foto (kleur) Liset van Dijk
Beeld: Jan Vonk

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) moet leiden tot een andere inrichting van de zorg, onder meer door ontlasting van huisartsen in de eerste lijn. Het IZA wil daartoe de rol van de apotheker en het apothekersteam bij de farmaceutische zorg voor patiënten versterken. Afgesproken is dat de LHV (huisartsen), KNMP (apothekers), ZN (zorgverzekeraars), Patiënten-federatie en het ministerie van VWS samen uitwerken wat er nodig is om het apothekersteam daartoe in staat te stellen. 'Belangrijk daarbij is ook het burgerperspectief, en te weten waar burgers behoefte aan hebben', zegt Van Dijk, hoogleraar Farmaceutisch zorgonderzoek in Groningen en programmaleider Farmaceutische Zorg bij onderzoeksinstituut Nivel. 'Essentieel is ook om te weten hoe burgers aankijken tegen mogelijke aanpassingen van de rol van de apotheker. Zitten ze daar wel op te wachten?'

&ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?