Prof. dr. Bart van den Bemt over fundament farmaceutische zorg

‘Afname aantal FTO’s van hoogste niveau is onwenselijk’

  • 7 min.
  • Opinie

Prof. dr. Bart van den Bemt zet zich in voor effectiever, doelmatiger, veiliger en duurzamer medicatiegebruik. Voorwaarde daarvoor is een wetenschappelijk gefundeerd farmacotherapeutisch beleid. Daarbij is volgens de Nijmeegse apotheker-klinisch farmacoloog een goed functionerend farmacotherapeutisch overleg (FTO) tussen huisartsen en apothekers van groot belang. 

Foto (kleur) Bart van den Bemt
Beeld: Jan Vonk, fotograaf

Vrijwel alle Nederlandse huisartsen en apothekers doen mee aan een lokaal FTO. Nederland telt ongeveer 850 FTO-groepen, waaraan soms ook andere zorgverleners deelnemen. Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) onderzocht twee jaar geleden het functioneren van deze groepen en stelde vast dat maar de helft van de FTO’s op het hoogste niveau functioneerde (zie kader). Dat wil zeggen dat ze het voorschrijfgedrag van de individuele artsen periodiek bespreken op basis van data die de apotheker verzamelt, afspraken maken over de verbetering van het voorschrijfgedrag en (op het hoogste niveau 4) deze afspraken ook in een volgend overleg evalueren, zodat er sprake kan zijn van een verbetercyclus.

&ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?