Overzicht

OptiChamber Diamond met CountAir in combinatieverpakking

  • 28 april 2020
  • partnernieuws
Beeld:

unieke-combinatie_online

UNIEKE SAMENWERKING TUSSEN TEVA EN SPRUYT HILLEN - Een voorzetkamer mét bijbehorende dosisteller. Een praktische oplossing voor patiënten met astma of COPD, die tot voor kort nog niet op de markt was. Inderdaad: tot voor kort. Want dankzij de samenwerking tussen Teva en Spruyt hillen is nu de CountAir® dosisteller met voorzetkamer OptiChamber Diamond in een combinatieverpakking beschikbaar. Volledig vergoed in de basisverzekering. Dat komt de kwaliteit van de zorg sterk ten goede.

Het aanleren van goede inhalatietechniek is voor apotheken een sterk aandachtspunt. Een voorzetkamer zorgt er al voor dat het medicijn makkelijker in de longen (en niet in mond of keel) terechtkomt. Een andere veelvoorkomende fout is het gebruik van een lege of bijna lege inhalator. "Patiënten merken dat vaak niet", aldus apotheker Gerrit van Ommeren van de Utrechtse apotheek Oog in Al. Onderzoek bevestigt dit, het overkomt tot zo'n 50% van de patiënten.(1) Terwijl dat sinds de komst van de CountAir® niet meer nodig is. Dit hulpmiddel telt bij elke inhalatie af, zodat de patiënt weet hoeveel doseringen de dosisaerosol nog bevat.

Teller die pufjes bijhoudt
Als bedenker van de CountAir® weet Van Ommeren er alles van. Hij vond het als farmaceutische zorgverlener onbegrijpelijk dat er niet zo'n dergelijke teller bestond en nam contact op met een uitvinder. Gezamenlijk gingen ze aan de slag, met medewerking van het Longfonds en een groot aantal patiënten. "Zo is het balletje gaan rollen", vat Van Ommeren bescheiden een lang traject samen. Met succes, waarna Spruyt hillen de CountAir® op de markt bracht. "Eindelijk een teller die pufjes bijhoudt", kopte de site van het Longfonds in september 2019. "Patiënten én zorgverleners klagen er al jaren over dat ze niet weten hoeveel medicijn er nog in de puffer zit."

Drempel voor aanschaf geslecht
Eind goed, al goed? Niet voor Van Ommeren. "Merkwaardig genoeg vergoedt de zorgverzekeraar wel de voorzetkamer, maar niet de CountAir®. Terwijl beide van belang zijn en ook in de richtlijn staan", benadrukt hij. Uit onderzoek blijkt dat gebruik van een inhalator met een teller het aantal SEH-bezoeken voor longklachten drastisch vermindert.(2) Opname van de teller in de basisverzekering lijkt dan logisch, maar dat is niet het geval. Spruyt hillen en Teva hebben daarom de handen ineen geslagen met als resultaat de Teva OptiChamber met CountAir® dosisteller in een handige combinatieverpakking. "Fantastisch dat deze combinatie nu beschikbaar is voor alle longpatiënten",  zegt Van Ommeren. "De zorgverzekeraar vergoedt deze combinatie in het geheel. Daarmee is de financiële drempel voor aanschaf van de CountAir® weggenomen."

Niet meer zelf bijhouden
"Zonder vergoeding vanuit de zorgverzekering had ik de CountAir® niet aangeschaft", geeft Ilse (20 jaar), studente pedagogische wetenschappen, volmondig toe. "Terwijl ik er nu ontzettend blij mee ben." Als astmapatiënt gebruikt ze al vier jaar verschillende inhalatoren. "De longarts had me gewaarschuwd dat bij de laatste pufjes de dosering niet meer optimaal is. Wanneer dat is? Dat vereiste het nodige rekenwerk, omdat ik meermalen per dag puf, met verschillende doseringen, afhankelijk van de heftigheid van de astma. Daardoor pakte ik voor de zekerheid vast wel eens te snel een nieuwe." Glimlachend: "Nu houdt de teller het bij en hoef ik niet meer bang te zijn dat het fout gaat."

1. Storms e.a. 2015; Allergy Asthma Proc. 2015, 'The Impact of expired and empty quick-relief asthma inhalers: The Asthma and Allergy Foundation of America's Asthma Inhaler Design Survey' pages 300-305

2. Price e.a. 2016; Journal of Asthma and Allergy, 'Historical cohort study examiningcomparative effectiveness of albuterol inhalers with and without integrated dose counterfor patients with asthma or chronic obstructive pulmonary disease' pages 145-154

Tekst: Gerda van Beek

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Teva Nederland.

NL/OPC/20/0017