Overzicht

NFA koopt uw apotheek voor de volgende generatie

  • 16 september 2020
  • partnernieuws
Beeld:

Overweegt u verkoop van uw apotheek? Of zoekt u een investering met een aantrekkelijk rendement? Dan kunt u niet om NFA heen. Steeds meer apothekers werken samen met deze partij, die met een uniek concept en investeringsfonds de apotheek tegen een marktconforme prijs overdraagt aan jonge enthousiaste apothekers. "Ons team van deskundigen brengt verkoper en koper samen", vertelt Dirk-Jan Seckel, apotheker in Raalte en een van de oprichters van NFA.

NFA koopt uw apotheek voor de volgende generatie

NFA staat voor Nederlands Farmaceutisch Apothekers Fonds. Maar meer nog staat de naam voor een probleemloze verkoop, ondersteuning van een nieuwe generatie apothekers en een net rendement voor investeerders.

Geen keuze

NFA werd opgericht in de tijd dat zelfstandige apothekers amper keuze hadden als het gaat om de overdracht. De apotheek werd verkocht aan een grote keten of aan een ondernemer met al meerdere apotheken in bezit. Overdrachten die vaak gepaard gaan met lange procedures en veel schakels tot een toets van de waakhond ACM of NZa aan toe. Tegelijkertijd was de jonge apotheker vrijwel kansloos, omdat die geen financiering kon vinden om de hele overnamesom in een keer op tafel te leggen.

Dat kan anders dachten Dirk-Jan Seckel en Bart van der Arend, apothekers uit een echte apothekersfamilie. Samen met Marcel Dost, sectordeskundige en financieringsexpert, werd NFA opgericht. "We zagen dat zelfstandige apothekers de apotheek graag over wilden dragen aan een jonge apotheker. De zittende apotheker wil zich terugzien in de nieuwe generatie. Zo is hij of zij immers zelf ook begonnen. Maar daar waren amper mogelijkheden toe", zegt van der Arend. "Dat wilden we veranderen."

NFA: nieuw perspectief voor overdracht

Met succes. Want apothekers die willen verkopen hebben nu wél een keuze. NFA biedt een nieuw perspectief voor zowel verkoper als koper. "Bij ons kan de apotheker tegen een marktconforme prijs zijn levenswerk overdragen aan een jonge apotheker. Overigens kan dat prima de huidige beherend apotheker zijn. Anders selecteren wij een apotheker uit ons netwerk. Meer dan 75 jonge apothekers hebben zich bij ons aangemeld en dat aantal groeit dagelijks. De nieuwe apotheker wordt direct eigenaar, na vijf jaar volledig eigenaar. Dat is uniek. Zo krijgt de verkoper zekerheid, de koper duidelijkheid. Daarmee onderscheiden we ons echt van andere partijen."

In drie jaar tijd is NFA uitgegroeid tot een speler van formaat. 26 apotheken verspreid over het land, van Amersfoort tot IJmuiden, zijn inmiddels aangekocht. Door deze zichtbaarheid in de markt wordt zij wekelijks benaderd door (adviseurs van) verkopers en ambitieuze jonge apothekers.

Voor en door apothekers

Wat is nu het succes van NFA? Achter én voor de schermen vormen apothekers, bedrijfskundigen en financiële experts een gebalanceerd team. Een bekende naam is die van initiatiefnemer Marcel Dost, die als geen ander de wereld van de apotheker en financiering begrijpt. Zo was Dost oprichter van onderhandelingscollectief NFZ, adviseur bij verzekeraars en de NZa. Ook was hij betrokken bij tal van fusies en overnames. De vierde partner, Thijs van Remmen, komt ook uit een apothekersfamilie en kan buigen op een ruime ervaring in financieringen en investeringen in meerdere sectoren.

Direct volledige koopsom

Daarnaast is NFA in staat verschillende wensen van verkopers te realiseren. "In het eerste gesprek met de verkopende apotheker achterhalen we de persoonlijke wens: wil die snel verkopen of ook nog betrokken blijven bij de farmacie? Moeten we rekening houden met de wens om vermogen belastingvrij over te dragen aan de kinderen of fiscale planning? Daarna werken onze rekenmeesters prijs en structuur uit. Die aanpak maakt ons uniek. De verkoper ontvangt de volledige koopsom bij overdacht. Dat geeft zekerheid aan de verkopende partij. Door de betrokkenheid van NFA zijn banken ook bereid om meer of tegen betere condities financiering te verstrekken. Dat is weer aantrekkelijk voor de koper."

Altijd een deal

De ervaring leert dat als NFA eenmaal in gesprek is met de apothekers er vrijwel altijd een deal volgt. "We betalen een marktconforme prijs en zijn in staat om zonder financieringsvoorbehoud daadkrachtig een verkoopproces in gang te zetten en af te ronden. Dit geldt voor zowel enkelvoudige apotheken als clusters van meerdere apotheken. Vervolgens wordt aan de apotheek een potentiële koper gekoppeld. Daar moet natuurlijk ook een match zijn. In het geval van een cluster van apotheken betreft dit vaak meerdere apothekers. Zo hebben vier apothekers met hulp van NFA een cluster van acht apotheken in Alphen aan de Rijn overgenomen. "

NFA Development Program

"Met een apotheker-coach en het NFA Development Program ondersteunen wij jonge apothekers om een goede ondernemer te worden. Vanaf de start is er alle ruimte voor de nieuwe eigenaar om zijn of haar stempel te drukken op de apotheek. Om samen met de huisarts in de wijk invulling te geven aan de farmaceutisch zorg. Bij ons geen verplichte winkelnering wat betreft franchiseformule, groothandel of contracteerpartij. We reiken wel handvatten aan, maar vertrouwen in de kracht van de ondernemende apotheker in de wijk."

Investeringsfonds

Tot dit jaar zocht NFA voor iedere transactie opnieuw investeerderskapitaal. Nu werkt NFA met een fondsstructuur. Zo kan NFA meer overdrachten per jaar begeleiden en een nog sneller proces garanderen. Voor investeerders biedt dit het voordeel dat de investering wordt gespreid over meerdere apotheken. Het fonds staat open voor iedereen, maar apothekers en hun netwerk krijgen voorrang.