Overzicht

Nascholing: Klinisch redeneren bij anemie en vitamine deficiënties

  • 10 maart 2022
  • Nascholing
  • partnernieuws
Beeld:

piaf

Anemie en vitamine deficiënties zijn veelvoorkomende aandoeningen bij oudere patiënten die ons regelmatig voor klinische dilemma's plaatsen. In deze cursus wordt dieper ingegaan op de oorzaken, gevolgen, diagnostiek en behandeling van de verschillende typen anemie. Daarnaast is aandacht voor klachten en risico's, oorzaken, diagnostiek en behandeling van een tekort aan vitamine B1 en B6 én de laatste stand van zaken voor wat betreft de behandeladviezen over suppletie van vitamine D en calcium. Aan de hand van casuïstiek leert u door klinisch farmaceutisch te redeneren een afgewogen behandeladvies te formuleren passend bij de situatie van de patiënt.

Voor wie
Openbaar apothekers, Poliklinische apotheker

Datum en locatie:
26 april 2022
Online (zoom)

Accreditatie
3,5 uur

Kosten
€ 195,00 (excl. BTW)

Aanbieder
PAOFarmacie

Aanmelden en uitgebreide informatie
https://www.paofarmacie.nl/cursussen/klinisch-redeneren-bij-anemie-en-vitamine-deficienties