Overzicht

International Health Centre The Hague gaat over op Medicom en Pharmacom

  • 2 december 2020
  • partnernieuws
Beeld:

pp-producten-blokken4-713x370-003

Partnernieuws | Expats in de diplomatenstad Den Haag verwachten sneller specialistische zorg dan we in Nederland gewend zijn. International Health Centre The Hague (IHCH) biedt deze doelgroep sinds 2013 eerste- en tweedelijnszorg onder één dak. Vorige maand implementeerde de eigentijdse 'one-stop-shop' voor zorg de ICT-systemen Medicom en Pharmacom van PharmaPartners. Vanuit één systeem kunnen huisartsen en specialisten onderling en met de apotheek samenwerken. "Dat is uniek."

One-stop-shop avant la lettre
Om expats de zorg te bieden zoals ze deze in hun thuisland kennen, besloten arts en apotheker Philip Boerebach en Tony Brouwer in 2007 om IHCH op te richten. Eerst brachten zij apothekers en huisartsen samen onder één dak. Maar al snel groeide IHCH uit tot een 'one-stop-shop' voor eerste- en tweedelijnszorg. Bij IHCH werken huisartsen, praktijkassistentes, specialisten en apotheken echt integraal samen in één dossier.

Medisch Directeur Philip Boerebach. "Ik verwacht dat de hele Nederlandse zorg over tien jaar op deze wijze zal zijn ingericht."

Eerder naar de specialist
Het gezondheidscentrum telt ruim 85 zorgverleners met 43 verschillende nationaliteiten: dertig huisartsen en medisch specialisten, twee apothekers, zes apothekersassistenten, zes tandartsen, twee nurse practitioners, twee POH's GGZ en bijna veertig doktersassistenten en verpleegkundigen.

Terwijl de Nederlandse zorg steeds meer verschuift van de tweede naar de eerste lijn werkt IHCH juist omgekeerd.

Boerebach legt uit: "Franse vrouwen met buikpijn willen eerst naar de gynaecoloog en dan pas naar de huisarts. Amerikanen met een ziek kind willen meteen de kinderarts spreken. IHCH voorziet in deze behoefte.

Dat kan omdat het zorgfinancieringssysteem van buitenlandse zorgverzekeraars anders in elkaar steekt. Maar natuurlijk zijn we er ook voor Nederlanders die op een andere manier geholpen willen worden."

Artsen en apothekers delen één database
Vanzelfsprekend is goede zorg-ICT onontbeerlijk in een gezondheidscentrum met meer dan twintig zorgdisciplines onder één dak. Door onvrede over de performance van het huidige systeem ging IHCH op zoek naar een andere leverancier. "Marktleider PharmaPartners kwam al snel als beste keuze naar voren", vertelt Business Director Rutger Hoogbergen. "Een aantal van onze huisartsen heeft goede ervaringen met Medicom. De integratie van Medicom met apothekerssysteem Pharmacom vinden wij een groot voordeel. Onze artsen en apothekers kunnen op één database samenwerken."

Informatie die de artsen van IHCH invoeren in Medicom ziet de IHCH-apotheek direct in Pharmacom en andersom. "Een must natuurlijk als je het hebt over medicatie- en patiëntveiligheid", zegt Boerebach. "Tijdens het voorschrijven wordt in de apotheek automatisch de match gemaakt met het preferentiemiddel dat op voorraad is."

Specialist werkt in Medicom
De werkwijze van IHCH vergde een extra inspanning van PharmaPartners. Want met de huisartsen werken dus ook de specialisten straks volledig in Medicom. Hoogbergen: "PharmaParters laat zien een innovatieve partij te zijn door dit mogelijk te maken. Specialisten gaan straks in Medicom op exact dezelfde wijze werken als huisartsen. Met dezelfde E-regels en ICPC-codes. Specialistenbrieven worden hierdoor overbodig. Daarnaast beschikken artsen altijd over een compleet, holistisch beeld van de patiënt."

Om de administratie makkelijker te laten wordt Medicom ook aan het boekhoudsysteem van het gezondheidscentrum gekoppeld. De stam- en facturatiegegevens van patiënten komen dan voortaan automatisch overeen. Dat is fijn, want ook financieel gezien streven we naar een one-stop-shop."

Inzetten op eHealth
Een ander belangrijk voordeel van Medicom en Pharmacom is de integratie van patiëntenportaal MijnGezondheid.net en de aanvullende MedGemak-app, vindt IHCH. Vanuit het portaal gaat IHCH eHealth aanbieden. Zo kunnen patiënten altijd en overal online een afspraak maken, medicatie bestellen, e-consulten voeren. Ook geeft het portaal patiënten toegang tot de belangrijke informatie uit hun dossier.

Boerebach: "Net als PharmaPartners is IHCH ervan overtuigd dat eHealth de komende jaren een hoge vlucht neemt. Wij geloven ook sterk in patiënt empowerment en shared decision making.

Patiënten die meebeslissen over hun behandeling hebben uiteraard inzage nodig in de medische gegevens van de huisarts en specialist. Onder onze patiënten bevinden zich wetenschappers en astronauten die ver vooruit lopen op het vlak van technologie. Ze wensen gepersonaliseerde medicatie op basis van hun genetische gegevens. IHCH heeft innovatieve zorg-ICT nodig om deze data veilig te gebruiken en uit te wisselen."

Superusers
De derde week van oktober gaan de 85 zorgverleners van IHCH over naar Medicom en Pharmacom.

"Spannend", zegt Rutger Hoogbergen. "Maar ik heb er alle vertrouwen in dat het goed gaat. Het implementatieprogramma van PharmaPartners ziet er professioneel uit.

De dag van oplevering zijn er twee consultants op de werkvloer om zorgverleners te helpen bij het vinden van de juiste knoppen. Onze medewerkers zijn ook al goed voorbereid via een online basistraining en instructiefilm van PharmaPartners. Per verschillende afdeling zijn er minimaal twee super-users die extra klassikale trainingen volgen. De superusers vinden het ook echt leuk om collega's wegwijs te maken in alle ins en outs van Pharmacom en Medicom."