Overzicht

Medicijnen: hoe zit het met het recht op vergoedingen?

  • 13 oktober 2022
  • partnernieuws

De farmaceutische industrie is zeer groot: er zijn dan ook talloze soorten medicijnen op de markt. Deze medicijnen worden vaak vergoed door zorgverzekeraars, maar mensen vinden het over het algemeen ingewikkeld om te achterhalen op welke vergoedingen ze recht hebben. Hoe zit het precies met het recht op vergoedingen van medicijnen en de eigen bijdrage?

Afbeelding (kleur) medicijnen

Controleer welke merken medicijnen worden vergoed
Vrijwel alle medicijnen die huisartsen of behandelaars voorschrijven worden vergoed in het basispakket van de zorgverzekering. Echter zijn er, net als bij levensmiddelen, verschillende merken die vergelijkbare medicijnen met dezelfde werkzame stoffen aanbieden. De overheid dringt er bij artsen en zorgverzekeraars op aan om de goedkoopste variant voor te schrijven.

Hierdoor kan het voorkomen dat bij de ene zorgverzekeraar een bepaald merk medicijn wel wordt vergoed, terwijl bij een andere zorgverzekeraar dit niet het geval is. Op Medicijnkosten.nl staat in het Geneesmiddelen Vergoedingssysteem (GVS) welke medicijnen worden vergoed.

In dit systeem is ook informatie te vinden over welke medicijnen in het basispakket van de zorgverzekering zitten, welke kosten van de medicijnen onder het eigen risico vallen, of voor het medicijn een eigen bijdrage moet worden betaald en de hoogte van dit bedrag en of er andere, goedkopere medicijnen zijn die wel volledig worden vergoed.

Of kosten van bepaalde geneesmiddelen (volledig) vergoed worden kan worden nagegaan bij de zorgverzekeraar. Bij bepaalde medicatie waar een (hoge) eigen bijdrage voor moet worden betaald, kan een aanvullende verzekering een optie zijn. Zo wordt namelijk ook de eigen bijdrage vergoed. Door middel van zorgverzekeringen vergelijken kunnen medicatiekosten en vergoedingen per verzekeraar worden achterhaald.

De eigen bijdrage
Voor medicijnen dient vaak een eigen bijdrage te worden betaald. Er zijn verschillende medicijngroepen, bijvoorbeeld pijnstillers en antibiotica. Per medicijngroep stelt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport jaarlijks een maximale vergoeding vast. Wanneer de prijs van het medicijn hoger ligt dan deze vergoeding, is het verschil voor eigen rekening. Dat is de eigen bijdrage. Het is wettelijk vastgelegd dat deze eigen bijdrage jaarlijks niet hoger mag zijn dan € 250,-.

Voor sommige medicijnen, bijvoorbeeld voor ADHD, kan de eigen bijdrage behoorlijk oplopen. In dat geval kan het handig zijn om een aanvullende verzekering af te sluiten en zo de kosten vergoed te krijgen. Dit is in sommige gevallen goedkoper dan het betalen van de eigen bijdrage.

Medicijnen die buiten de GVS vallen worden in sommige gevallen vanuit een aanvullende verzekering vergoed. Dit geldt echter alleen voor de uitgebreidere pakketten en uitsluitend voor bepaalde medicijnen.

Preferentiebeleid zorgverzekeraars
De meeste zorgverzekeraars hanteren een preferentiebeleid. Dit betekent dat de verzekeraar een voorkeur heeft voor een bepaald medicijn. In het beleid staat per werkzame stof welke variant van het medicijn volgens de verzekeraar moet worden gebruikt. Dit zijn vaak de goedkoopste merken van een bepaalde werkzame stof.

Gebruik bij het vergelijken van zorgverzekeringen altijd de verpakking van het medicijn. Voor een goede check zijn namelijk de naam van het medicijn en de fabrikant en de juiste dosering nodig. Het is mogelijk om zelf te checken of een zorgverzekeraar bepaalde medicijnen vergoed.

Vul de persoonsgegevens in op Independer.nl en geef aan welke zorg verzekerd moet worden en of er een (hoger) eigen risico nodig is. In de linkerkolom staat 'medicijnen voor jou'. Vul hier het medicijngebruik in. In het zoekresultaat staat bij elke verzekeraar welke medicijnen worden vergoed. Dit staat ook onder het kopje 'meer informatie' en het tabje 'medicijnen'. Bij 'meer over je medicijnen' staat hoeveel er per jaar ongeveer voor de medicijnen moet worden betaald.

Speciaal gemaakte medicijnen? Let dan hierop
Speciaal op maat gemaakte medicijnen worden enkel vergoed als er op voorhand een individuele machtiging bij de zorgverzekeraar is aangevraagd. Het is dus raadzaam om dit ruim op tijd te regelen.

U bent nu op de hoogte van de vergoedingen waar u recht op heeft. Bent u het oneens met een beslissing van uw zorgverzekeraar? Dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Independer