Overzicht

Hartfalen beter opsporen in uniek project

  • 4 april 2022
  • partnernieuws
Beeld:

Hartfalen

Om patiënten met hartfalen beter op te sporen en ze de juiste behandeling te geven, gaat Cardiologie Centra Nederland (CCN) in het voorjaar in Amsterdam een project starten - het eerste in Nederland - waarbij cardiologen huisartsen ondersteunen.

"Veel mensen weten niet dat ze hartfalen hebben. En van de patiënten bij wie dit wel bekend is, wordt ongeveer de helft niet 'on target' behandeld: de medicatie is niet optimaal ingesteld waardoor er sprake is van onderbehandeling", vertelt cardioloog dr. Michiel Winter. Hij is als cardioloog en onderzoeker werkzaam bij het Amsterdam UMC en is daarnaast managing cardioloog van drie poliklinieken van Cardiologie Centra Nederland (CNN) in Amsterdam. CCN is een netwerkorganisatie van twaalf zelfstandige behandelcentra voor hart- en vaatziekten verspreid over Nederland.

Hartfalen opsporen met POCT

In Amsterdam start er rond april 2022 een uniek project waarbinnen cardiologen de huisartsen gaan ondersteunen rondom hartfalen, zegt Winter. "Het opsporen van hartfalen door de huisarts is complex. In dit project - het eerste in Nederland - willen we huisartsen tools geven om patiënten met hartfalen makkelijker te herkennen. Er is een hartfalenvragenlijst voor patiënten waarop ze klachten kunnen aanvinken die verband houden met hartfalen. Denk aan bijvoorbeeld kortademigheid, vermoeidheid en moeilijk plat kunnen liggen in bed. Hoe makkelijker huisartsen deze patiënten kunnen herkennen, hoe groter de kans is dat ze tijdig en juist worden behandeld."

Heeft een patiënt mogelijk hartfalen, dan verwijst de huisarts door naar een vestiging van CCN in Amsterdam. Omdat CCN over een beperkt laboratorium beschikt, wordt met een point-of-care-test (POCT) het NT-proBNP van de patiënt bepaald, in combinatie met een ECG, vertelt Winter. "Wijzen de resultaten van POCT en ECG op hartfalen, dan volgt verwijzing naar een cardioloog voor een echo van het hart en verdere behandeling."

Thuismonitoring om behandeling te optimaliseren

De bedoeling is om na instelling van de initiële behandeling thuismonitoring in te zetten. "Patiënten krijgen apparatuur om zelf hun bloeddruk, gewicht en hartslag te meten. Deze gegevens komen via een app, Hartwacht, automatisch in het systeem van CCN terecht. Een team van verpleegkundigen en een cardioloog leest deze data uit. Dit deden we al bij patiënten met ritmestoornissen en bij mensen met moeilijk te reguleren hypertensie, maar dat gaan we dan ook inzetten bij hartfalen. Met de gegevens uit de thuismonitoring - en indien gewenst een aanvullende NT-proBNP-bepaling - kan de behandeling zo nodig worden bijgesteld, zodat patiënten beter 'on target' komen."

Tekst: Marc de Leeuw

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Roche Diagnostics