Overzicht

"Gegevensuitwisseling en automatisering hebben topprioriteit"

  • 27 mei 2019
  • partnernieuws
Beeld:

De druk in apotheek en huisartsenpraktijk neemt enorm toe. Er is een groot tekort aan zorgprofessionals, terwijl werk zich opstapelt. "PharmaPartners stelt automatisering van zorgprocessen als topprioriteit om de druk in de praktijk en apotheek te verminderen. Daarbij verbindt ons uniek ICT-systeem zorgverleners onderling en met de patiënt voor veilige en goede gegevensuitwisseling", aldus Directeur Farmacie Sander de Jong.

PharmaPartners is ervan overtuigd dat een sterke eerste lijn leidt tot betere en betaalbare zorg nu en in de toekomst. De Jong: "Wij zien het dan ook als onze taak om de eerste lijn te versterken. Hierbij is partnership essentieel. Daarom werken we continu en in nauw overleg samen met onze klanten aan een innovatieve roadmap, en maken gezamenlijke keuzes over wat we wel en niet ontwikkelen."

Digitaal werken
De focus op automatisering betekent in eerste instantie dat PharmaPartners inzet op digitalisering in de apotheek. De Jong: "Alle apotheken kunnen binnenkort volledig digitaal werken met hulp van onze nieuwe modules Digitaal Recept en Digitaal Factureren. Voor nóg betere ondersteuning gaan we zorgprocessen verder automatiseren door geavanceerde intelligentie toe te voegen aan onze ICT. Denk aan nieuwe functionaliteiten zoals een automatische geneesmiddelenkeuze. Daarmee kan de apotheek het aantal stappen voor productkeuze halveren en dus tijd besparen. Het ver uitgewerkte concept Signaal op Maat reduceert circa 90 procent van alle medicatiebewakingssignalen. Voor de huisartsenpraktijk zien we dat het volledig geïntegreerde expertsysteem Medicom Smart de huisarts en POH helpt met het toepassen van de juiste behandeling in de praktijk.  Zo draagt PharmaPartners bij aan een moderne, soepele werkwijze en betere kwaliteit van zorg."

Regionale samenwerking 
Om de organisatiekracht van de eerste lijn te versterken, kiezen huisartsen en apothekers steeds vaker voor regionale en wijkgerichte samenwerking. Met elkaar en met betrokken zorgprofessionals in de GGZ, ziekenhuizen, de thuiszorg en het sociaal domein. "Samenwerking is al veertig jaar een belangrijke kracht van PharmaPartners en zal altijd een speerpunt blijven", zegt Suzanne van Aarle, Directeur Huisartsenzorg.
De informatiesystemen Pharmacom, Medicom en Hapicom verbinden de apotheek, huisartsenpraktijk en huisartsenpost naadloos met elkaar. Van Aarle: "Huisartsen en apothekers kunnen daardoor volledig geïntegreerd met elkaar samenwerken. Dat is niet alleen efficiënt, maar ook cruciaal voor de medicatieveiligheid. "

Zorgverleners verbinden
Maar samenwerken in de zorg gaat natuurlijk veel verder dan de verbinding tussen huisarts, apotheek en huisartsenpost. "Medicatieveiligheid is iets waar álle zorgpartijen wakker van liggen", weet De Jong.  "Daarom voert PharmaPartners actief beleid om koppelingen te realiseren met andere zorgverleners in de eerste en tweede lijn. Onze systemen ondersteunen momenteel ruim driehonderd verbindingen met andere partijen. Denk hierbij aan een koppeling voor de toedienregistratie, laboratoriumuitslagen en een XDS-koppeling waarmee huisartsen gegevens kunnen uitwisselen met het ziekenhuis. Een actueel compleet dossier op de point of care zorgt voor een optimale behandeling."

Koploper in naleving nieuwe wet
"In lijn met onze visie is PharmaPartners koploper in het zo goed mogelijk faciliteren en ondersteunen van de nieuwe landelijke wet- en regelgeving rond elektronische gegevensuitwisseling en digitale dossiervoering", vervolgt De Jong. "Wij omarmen deze ontwikkelingen die nodig zijn om de zorg in Nederland beter, veiliger en betaalbaar te maken. De belangen van zorgverleners stelt PharmaPartners daarbij altijd voorop. We kijken niet alleen naar wat moet, maar zorgen ervoor dat ICT-oplossingen aansluiten op de praktijk. Dat gaat niet van de een op de andere dag, verandering van ICT kost tijd, geld en energie. Daarom pleiten wij voor focus, fasering en heldere afspraken over financiering."

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met PharmaPartners