Overzicht

Blog ApotheekPartners: Ben jij er klaar voor?

  • 6 november 2014
  • partnernieuws
Beeld:

Apotheek PartnersDe KNMP op 18 september jl. het Kwaliteitsrapport 'Apotheker in de wijk'. Dit rapport beschrijft de kwaliteit van zorg van de openbaar apotheker en van zijn maatschappelijke functie in de wijk. Regie Heel mooi, maar de regie van deze zorg ligt bij de zorgverzekeraar. De apotheek en de zorgverzekeraar; tja, het is en blijft een lastig onderwerp. Alleen al bij begrippen als hinderpaalcriterium, vrijwillige- en gedwongen restitutie schieten de vraagtekens door je hoofd. 
Wat nog meer? Naast deze begrippen zijn er nog veel meer! Om een klein rijtje op te noemen: zorgcontracten, polisvoorwaarden, wel- of niet gecontracteerde zorg, behandelovereenkomsten, de keuze van een zorgverlener, de keuze van de verzekerde, (on-)verzekerde zorg, zorginkoop, et cetera. We horen vaak dat apothekers aangeven dat ze het ook erg lastige materie vinden. Niet voor niets ontstaan er initiatieven als DZF, NFZ, groepen van apothekers die zich samenvoegen om zich sterker te maken, etc. Iedereen een andere mening
 En het lastige is, iedereen heeft een mening over hoe jij het zou moeten doen: Achmea: De apotheker bewaakt samen met de arts en de patiënt de therapietrouw, veiligheid en doelmatigheid van het geneesmiddelengebruik. Resultaat: betere patiëntveiligheid en minder zorgkosten, zowel in de eerste als in de tweede lijn. Menzis: De belangen van de klant centraal staan en de kennis en kunde van de apotheker optimaal worden benut. In deze visie neemt de apotheker lokaal een duidelijke positie in op het gebied van kwaliteit, vernieuwing en betaalbaarheid van de zorg. CZ: Richt zich in haar inkoopbeleid 2015 op gedifferentieerde honorering, de verdere invulling van farmaceutische zorgprestaties op basis van de vigerende beleidsregels en innovatie. VGZ: Onze verzekerden kunnen hun waardering over de geleverde zorg kenbaar maken op onze website, via het onderdeel 'Vergelijk en Kies'. Deze input helpt ons om onze individuele klanten vervolgens te adviseren over op hun behoefte afgestemde zorg en stelt ons in staat om hen naar de beste zorgverleners te begeleiden. Zorgverlenerschap Uit heel veel geschreven stukken blijkt in ieder geval dat zorgverlenerschap voorop staat de komende jaren. Want even ongenuanceerd: doosjes schuiven kan iedereen, maar hoe bied je in je totale aanbod toegevoegde waarde richting je klant? Als we naar minder apotheken gaan in Nederland of als er andere bedreigingen toenemen zoals Bol.com of Post NL, dan is het handig dat je hier klaar voor bent als apotheek. Lezing 'de wereld van de zorgverzekeraars' Om een kleine aftrap te maken organiseren wij vanuit Apotheek Partners op 11 december 2014 een lezing over 'de wereld van de zorgverzekeraars'. Alle basisprincipes komen hierin aan de orde, maar ook artikel 13 (vrije artsenkeuze). Iedereen is van harte welkom. We zetten in op een dynamische avond, waarbij kennis delen centraal zal staan. Kom je ook? Laten we samen 2015 goed beginnen! www.apotheekpartners.nl - info@apotheekpartners.nl - 06 30 58 30 40 Deze blog is tot stand gekomen i.s.m. ApotheekPartners