Overzicht

Blog ApotheekPartners: Van apotheker naar bedrijfskundige

  • 8 oktober 2014
  • partnernieuws
Beeld:

Apotheek PartnersApotheker apo·the·ker (de; m,v; meervoud: apothekers), apo·the·ke·res (de; v; meervoud: apothekeressen) 
1: wettelijk bevoegd bereider en verkoper van geneesmiddelen Meer zorgtaken 
Het klinkt op deze manier eenvoudig. Maar als je er over nadenkt weet je dat de uitvoering van een bereiding of het verstrekken van een geneesmiddel nogal complexe situaties zijn. En wordt er van alles doorgevoerd, denk hierbij aan MFB's, medicatiereviews en andere zorgafspraken. En er wordt ook steeds meer verwacht van een apotheek, meer zorg, maar je krijgt minder geld. Hoe ga je om kostenbesparing zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen? Dat lijkt bijna niet doen. Wij als Apotheek Partners geloven heel erg in het principe 'doen waar je goed in bent'. Dus de juiste mensen op de juiste plek zetten. Ook dit klinkt eenvoudig, maar is in de praktijk niet het geval. Bedrijfskundige De rol van een apotheker lijkt wel steeds meer de rol van een bedrijfskundige te worden. Juist, bedrijfskunde. Ook hiervan even de definitie uit de Dikke van Dale: be·drijfs·kun·de (de; v) 1: wetenschap die zich bezighoudt met bestuur en leiding van het bedrijf. Keuzes Dit houdt wel in dat je veel keuzes moet maken in de uitvoering van de dagelijkse bedrijfsvoering. En geen enkele keuze zal per se goed of fout zijn, als er maar goed over nagedacht wordt. Maar juist dat nadenken en het maken van die keuzes is zo lastig. Dat ervaren wij al als startende ondernemers. Alles hangt met elkaar samen. Als je het één beslist, heeft het weer consequenties voor het ander. Je wilt risico, maar ook weer niet teveel. Veel risico betekent dat je veel kan verdienen, maar is ten behoeve van je klant en de zorg die je beidt of gaat dat ten koste van je klant? Kansen Allemaal vraagstukken waar we vaak mee geconfronteerd worden in onze gesprekken met apothekers. Wij zien het probleem, wij zien de werkdruk, wij zien de vermindering van inkomsten, maar we zien ook een hoog opgeleide groep die als enige in Nederland dé farmaceutische rol heeft direct richting patiënten. Wij zien kansen om te centraliseren; waarom niet centraal iemand aannemen die op meerdere plekken een helpende hand kan bieden? Oké dit neemt weer kosten met zich mee, maar het levert nog meer op. En door de tijd die je hiermee afkoopt kan je zelf doen waar je goed in bent. Doelen stellen 
Ook doel- en resultaatgericht werken zijn begrippen die meer praktische lading moeten krijgen in de apotheek. Niet zeggen of vinden dat we iets gaan doen. Maar opschrijven, mensen verantwoordelijk maken en meenemen in je bedrijfsvoering. We kunnen het niet alleen, dus laten we vooral de mensen op de juiste plek zetten en hun kwaliteiten ontplooien en gebruiken. Conclusie Doe de dingen waar je goed in bent. Doe de dingen die je leuk vindt! Ga doelen stellen. En ga samen met je team zorgen dat deze behaald worden. Samen sta je sterk! En ja½ Uiteraard willen wij je best een beetje op weg helpen! www.apotheekpartners.nl - info@apotheekpartners.nl