Overzicht

BENU kiest voor één apotheekinformatiesysteem bij PharmaPartners

  • 7 mei 2020
  • partnernieuws
Beeld:

pp-krachten-bundelen

BENU Apotheken en PharmaPartners hebben een nieuwe strategische samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Daarmee kiest de grootste apotheekketen van Nederland vanaf nu voor één apotheekinformatiesysteem (AIS), Pharmacom.  "Dit betekent een grote stap voorwaarts voor BENU ", aldus Jaap Haaksema, directeur operations BENU Apotheken.

Meer ruimte voor zorgtaken

Jaap Haaksema en Richard Arnoldussen, directeur van Farmacie Groepen PharmaPartners, zijn beiden 'zeer content' met de overeenkomst die ze in deze bijzondere coronatijd op passende wijze ondertekenden via Microsoft Teams. Haaksema: "Twee componenten gaven voor ons de doorslag om de samenwerking met PharmaPartners uit te breiden. De vertrouwensrelatie die we de afgelopen jaren opbouwden en onze gedeelde visie op verdere digitalisering en automatisering in de apotheek. Door samen te investeren in innovaties en e-health creëren we rust in de BENU-apotheken. De apotheker kan zich daardoor nog meer concentreren op zorgtaken, gericht op behandelen én preventie. Daardoor kunnen we onder meer therapietrouw en medicatieveiligheid verhogen en mensen helpen gezond en vitaal te blijven." Arnoldussen vult aan: "Het is al lang niet meer zo dat de IT-leverancier bepaalt. Alles wat we bedenken en ontwikkelen doen we samen. Met als doel: verbeteren en versterken van de eerstelijnszorg."

Pharmacom voor alle BENU-apotheken

BENU heeft 340 eigendomsapotheken. De overgrote meerderheid werkt al jaren naar tevredenheid met Pharmacom. "Zo'n twintig procent zit nog op een ander informatiesysteem", vertelt Haaksema. "In het komend anderhalf jaar maakt deze groep de overstap naar Pharmacom. Een enorme operatie waarbij we de expertise en ondersteuning van PharmaPartners goed kunnen gebruiken." Uiteindelijk zullen alle keten-apothekers profijt hebben van deze stap, verwacht Haaksema. "Het AIS is de backbone van je apotheek en Pharmacom is een goed, betrouwbaar systeem dat voortdurend doorontwikkelt.". "Overall maakt één ICT-systeem de hele bedrijfsvoering een stuk eenvoudiger. Vereenvoudiging van het applicatielandschap past bij onze visie. Klanten krijgen daardoor in elke BENU-apotheek exact dezelfde service waardoor ze bewust voor BENU kunnen kiezen. Daarnaast kunnen patiënten medicatiegegevens inzien in één uniform patiëntportaal: MijnGezondheid.net. Dit portaal sluit volledig aan bij de functionaliteit van Pharmacom."

Eerste succesvolle module samen ontwikkeld: Digitaal recept

Richard Arnoldussen van PharmaPartners kijkt ernaar uit om de digitale transitie en automatisering in de apotheek de komende jaren verder vorm te geven. "De overeenkomst met BENU geeft ons meer mogelijkheden om te investeren in productontwikkeling waarmee we het werkproces in alle apotheken kunnen optimaliseren. Digitaal Recept is een mooi voorbeeld van een succesvolle module die we in samenwerking met BENU ontwikkelden. De in Pharmacom geïntegreerde module maakt papierloos werken mogelijk en is nu beschikbaar voor alle apotheken."

"Digitaal Recept bracht rust in de apotheek", beaamt Haaksema. "Het scheelt enorm veel tijd als je recepten niet meer hoeft te printen, vol te plakken met stickers en van het ene naar het andere bakje hoeft te schuiven."

Welke innovatie komende tijd op stapel staan? "We zijn in elk geval bezig met inkorting van het aanschrijfproces", vertelt Haaksema. "Het systeem gaat belangrijke zaken zoals voorraad en preferentie automatisch checken. We automatiseren dus een lastig en tijdrovend deel van het werk en helpen de assistente bij het maken van de juiste keuze.  Zo ontstaat weer meer ruimte voor zorgtaken."

Dit artikel is tot stand gekomen i.s.m. PharmaPartners.