Overzicht

Kamerbrief over advies Gezondheidsraad

VWS: geen financiële middelen voor immunisatie tegen RSV

  • 26 februari 2024

Volgens staatssecretaris Maarten van Ooijen van VWS zijn er op dit moment geen financiële middelen beschikbaar voor een eventuele opvolging van het recente Gezondheidsraad-advies over immunisatie tegen RSV in het eerste levensjaar.

Dit geeft hij aan in een Kamerbrief waarmee hij de Tweede Kamer informeert over het verschijnen van dit advies van de Gezondheidsraad. Verder schrijft hij daarin dat er voor meer positieve vaccinatieadviezen van de Gezondheidsraad, bijvoorbeeld voor vaccinatie voor pneumokokken en gordelroos, eveneens geldt dat er geen financiering beschikbaar is.

Van Ooijen geeft daarnaast aan dat er in dit kader momenteel, voor de volgende kabinetsperiode, op ambtelijk niveau financieel-technische mogelijkheden worden verkend voor financiering van Gezondheidsraad-adviezen over vaccinaties.

Bron: ministerie van VWS