Overzicht

Amoxicilline nog steeds eerste keus bij pneumonie

Volledig herziene NHG-Standaard Acuut hoesten gepubliceerd

  • 29 april 2024

Patiënten met acuut hoesten bij een luchtweginfectie zijn in de gereviseerde NHG-Standaard Acuut hoesten ingedeeld in drie categorieën: pneumonie, acuut hoesten met risicofactoren voor een ernstig beloop en acuut hoesten zonder risicofactoren voor een ernstig beloop.

Beeld: Adobe Stock

Daarmee is er nu een aparte patiëntengroep waarbij een antibioticum overwogen kan worden bij risicofactoren voor een ernstig beloop van acuut hoesten, zoals een ernstig verminderde afweer.

Belangrijke aandachtspunten

Het NHG adviseert in de herziene standaard terughoudendheid met luchtwegverwijders bij bronchiolitis.  Daarnaast zijn de aanbevelingen bij een vermoeden van kinkhoest aangepast naar aanleiding van de ingevoerde kinkhoestvaccinatie van zwangere vrouwen. Verder is bij kinderen met matig-ernstige pseudokroep behandeling met dexamethasondrank eerste keus.

Beperkte waarde CRP

Een CRP-bepaling is meestal niet nodig bij patiënten met acuut hoesten, aangezien de huisarts op basis van het klinische beeld vaak goed kan inschatten of de patiënt wel of geen pneumonie heeft. Alleen bij patiënten zonder risicofactoren voor een ernstige beloop, waarbij twijfel is over pneumonie, kan een CRP-bepaling zinvol zijn. Het NHG beveelt geen CRP-bepaling aan bij kinderen met acuut hoesten.

Hoestprikkeldempende middelen

Er zijn veel hoestprikkeldempende middelen op de markt. Vanwege gebrek aan bewijs en vanwege mogelijke nadelen, raadt het NHG deze producten niet aan. Alle hoestprikkeldempende middelen hebben invloed op de rijvaardigheid. Per middel is in de NHG-Standaard een korte opsomming van de nadelen opgenomen.

Beleid bij pneumonie

Bij een pneumonie is amoxicilline gedurende 5 dagen nog steeds eerste keus. Voor volwassenen is dit amoxicilline 3 d.d. 500 mg gedurende 5 dagen en bij kinderen amoxicilline 40 mg/kg in 3 doses (maximaal 3 d.d. 500 mg) gedurende 5 dagen.

Aangepaste teksten op Thuisarts.nl

De teksten over achtereenvolgens hoesten, longontsteking, RS-virus, kinkhoest, pseudokroep en bloed ophoesten op Thuisarts.nl zijn in lijn met de teksten van de geactualiseerde standaard aangepast.

Bron: NHG