Overzicht

Met patiënt in gesprek over aanpak op maat

Toolkit over diabetes en ramadan voor zorgverleners

  • 21 februari 2024

Dit jaar begint de ramadan op 10 maart. De Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) heeft voor zorgverleners een speciale toolkit samengesteld met speekkamertools, voorlichtingsmaterialen en een e-learning.

Beeld: Adobe Stock

Patiënten met diabetes hebben in principe vrijstelling van de ramadan. Veel diabetespatiënten willen echter toch graag eraan meedoen: ze gaan vasten en nemen vervolgens op een ander tijdstip dan gebruikelijk hun medicijnen in. De kans is dan groot dat ze daardoor ontregeld raken. Ontregeling kan veelal worden voorkomen als de patiënt met zijn zorgverlener ruim voor de ramadan in gesprek gaat over een aanpak op maat.

Tijdig een plan maken

De NDF heeft de speciale toolkit samengesteld om dat gesprek te stimuleren en te ondersteunen. De toolkit bevat onder meer flyers en wachtkamerposters met de oproep om samen met de (huis)arts, diabetesverpleegkundige, praktijkondersteuner en/of apotheker tijdig een plan te maken. Daarnaast is er voorlichtingsmateriaal ten behoeve van gedeelde besluitvorming. Al deze materialen zijn beschikbaar in het Nederlands, Turks, Arabisch en Engels.

Gesprek in spreekkamer

Ter ondersteuning van het gesprek in de spreekkamer is er voor zorgverleners veel beschikbaar: medicatiekaarten voor diabetes mellitus type 1 en diabetes mellitus type 2, een factsheet voor risico-inschatting en eetavieskaarten. Ook bevat de toolkit een brochure met praktische adviezen voor behandelaars, een scholingsprogramma en een geaccrediteerde e-learning. Alle materialen zijn gratis te downloaden op de NDF-website.