Overzicht

NZa-monitor toegankelijkheid zorg

Toegang tot (huisartsen)zorg blijft onder druk staan

  • 28 maart 2024

Ruim 5.200 mensen hadden in januari 2024 geen eigen huisarts. Dat zijn 1.400 mensen meer dan het jaar ervoor. Daarnaast was het aantal consulten en visites bij huisartsen in januari 2024 hoger dan in dezelfde maand in 2023; vermoedelijk is de griepgolf daarvan de oorzaak.

Beeld: Adobe Stock

Het aantal Nederlanders dat op een wachtlijst staat voor een (nieuwe) huisarts, is in de loop van 2023 dus gestegen. Dat verschilt wel per regio. De zes gemeenten met de grootste wachtlijsten in het vierde kwartaal zijn Enschede, Heerenveen, Leeuwarden, Tilburg, Zwolle en Apeldoorn

Dit blijkt uit gegevens van de Monitor toegankelijkheid van zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De monitor maakt met infographics en grafieken inzichtelijk hoe het staat met de toegankelijkheid en trends in de huisartsenzorg, de medisch-specialistische zorg, de ggz en de langdurige zorg. De monitor geeft ook inzicht in het ziekteverzuim in de zorg.

Geen verbeteringen

De monitor toont aan dat de toegankelijkheid van gehele zorg in Nederland nog steeds onder druk staat. Ten opzichte van de vorige monitor zijn er vrijwel geen verbeteringen te zien. Zo zijn de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) nog steeds te lang. Ook overschrijden de aanmeldwachttijden voor alle hoofddiagnosegroepen de Treeknorm van 4 weken. Verder is het het aantal wachtenden in de langdurige zorg in de afgelopen jaren toegenomen. Alleen in de medisch-specialistische zorg zijn de wachttijden in sommige regio’s licht gedaald.

Ziekteverzuim

Het gemiddelde ziekteverzuim in de zorg is hoog, met percentages tussen de 7,0 en 9,9 procent in de verschillende sectoren. Dat komt met name door het hoge percentage langdurig ziekteverzuim. Het kortdurend ziekteverzuim is ongeveer gelijk gebleven.

Bron: Monitor toegankelijkheid van zorg