Overzicht

Subsidieoproep ZonMw

Subsidie voor effectieve en duurzame implementatie van leefstijl in de zorg

  • 23 januari 2024

Tot 12 maart a.s. kan er bij ZonMw subsidie worden aangevraagd voor het versterken van de implementatie van leefstijl in de zorg. Op 5 februari a.s. houdt ZonMw via MS Teams een online informatiebijeenkomst over deze subsidieoproep. 

Beeld: iStock

Leefstijl kan een belangrijke rol spelen bij de behandeling en het herstel van mensen met een gezondheidsklacht, aandoening of ziekte. Er zijn steeds meer erkende leefstijlinterventies, maar de implementatie blijkt complex. Kortom: leefstijl is nog geen integraal onderdeel van de reguliere zorg. De subsidie van ZonMw moeten leiden tot meer breed toepasbare kennis om leefstijl effectief en duurzaam in de zorgpraktijk te kunnen inbedden.

Aanvragers

Samenwerkingsverbanden van kennis-, onderwijs en praktijkinstellingen en andere stakeholders uit het zorgveld kunnen bij ZonMw een subsidie aanvragen voor onderzoek naar de implementatie en impact van leefstijl in de zorg. Ze kunnen een subsidie van maximaal € 600.000 aanvragen voor een duur van maximaal 27 maanden.

Doelstellingen

Het door samenwerkingsverbanden met de subsidie uitgevoerde onderzoek dient te leiden tot breed toepasbare kennis. Projecten dienen bij te dragen aan het oplossen van belangrijke knelpunten om leefstijl effectief en duurzaam te implementeren. Om voldoende focus aan te brengen binnen deze subsidieronde zijn er drie thema’s gedefinieerd: opleiden & professionalisering, financiering en organisatie van de zorg.

Online informatiebijeenkomst

De informatiebijeenkomst over deze subsidieoproep vindt via MS Teams plaats op 5 februari a.s. van 13.30 tot 15.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst licht ZonMw de subsidieoproep toe en is er gelegenheid om vragen te stellen. Deelnemers hoeven zich niet vooraf aan te melden. Zie de aanmeldknop en inloggegevens op de ZonMw-website.

Indienen projectidee

Subsidieaanvragers kunnen tot uiterlijk dinsdag 12 maart a.s. 14.00 uur een projectidee (vooraanmelding) indienen. In de volledige subsidieoproep Leefstijl in de Zorg: Implementatie en Impact staat meer informatie over de inhoudelijke en praktische details.