Overzicht

Gezamenlijke analyse NZa en LAN

Regionale verschillen in COPD-zorg bij longaanvallen

  • 12 februari 2024

De kans dat een COPD-patiënt met een longaanval voor een opname in het ziekenhuis belandt, is in sommige regio’s 2,5 keer groter dan in andere regio’s. Dat blijkt uit een analyse van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Long Alliantie Nederland (LAN).

Beeld: iStock

'Regionale verschillen kunnen diverse oorzaken hebben. Wij hopen dat de analyse betrokken zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiënten(vertegenwoordigers) helpt om het gesprek te voeren over een passende organisatie van COPD-zorg in de regio’s', zegt Johan Rijneveld, directeur Regulering van de NZa. Directeur a.i. Bert Kuipers van de LAN: 'Wij roepen betrokken partijen op om over (de interpretatie) van deze analyse het goede gesprek te voeren in hun regio.' De LAN en de NZa hopen dat zorgprofessionals door deze analyse en de gesprekken hierover inzicht krijgen in de behandelkeuzes, van elkaar leren en keuzes maken die leiden tot passende zorg in de regio voor mensen met COPD.

Landelijk congres

Op 19 april 2024 organiseert de LAN een landelijk congres. Daar staan deze analyse en het gesprek over de trends en regionale verschillen centraal. Tijdens het congres worden, onder andere, gesprekken georganiseerd waarbij de deelnemers uit dezelfde regio aan elkaar worden gekoppeld. Dit geeft een eerste aanzet voor het gesprek in de regio. Ook worden er goede voorbeelden gepresenteerd van praktijkuitvoering van de Kwaliteitsstandaard COPD longaanval met ziekenhuisopname, waarmee een reductie van 19 procent ziekenhuisopnamedagen mogelijk is.