Overzicht

Periodieke evaluaties

Rapport ‘Optimaliseren van medicatiegebruik bij ouderen’ aan Tweede Kamer gestuurd

  • 29 mei 2024

Onlangs is het rapport ‘Optimaliseren van medicatiegebruik bij ouderen’ door demissionair minister Pia Dijkstra aan de Tweede Kamer gestuurd. Het rapport heeft als doel samen met alle betrokken partijen het medicatiegebruik bij ouderen te verbeteren, het benadrukt het belang van interventies gericht op veilig en effectief medicatiegebruik en gaat in op knelpunten. 

Beeld: Adobe Stock

‘Oudere patiënten die chronisch geneesmiddelen gebruiken, zouden periodiek een passende vorm van medicatie-evaluatie moeten krijgen. Met als doel om medicatie gerelateerde gezondheidsschade te voorkomen en bij te dragen aan gepast medicijngebruik in tijden van schaarste’, schrijft ze in haar brief bij het rapport.

Aanbevelingen

De bevindingen zijn gebaseerd op databaseonderzoek, vragenlijstonderzoek en groepsinterviews onder eerstelijns zorgverleners en patiënten. Daaruit zijn vijftien aanbevelingen voortgekomen, verdeeld over vijf thema’s: Medicatiebeoordelingen en andere interventies; Patiënt centraal en samen beslissen; Samenwerking, organisatie en communicatie; Gegevensuitwisseling en vastlegging; Vergoeding. Dijkstra wil de aanbevelingen uit dit rapport samen met veldpartijen implementeren en verkennen welke mogelijkheden er zijn voor de bekostiging van medicatie-evaluaties.

Bronnen: SIR en KNMP