Overzicht

Thema's zorg, wonen en fit blijven

Publiekscampagne gericht op ouderen: ‘Praat vandaag over morgen’

  • 29 maart 2024

De landelijke campagne Praat vandaag over morgen roept ouderen op om na te denken en te praten over hoe ze fit willen blijven, hoe ze willen wonen en wat ze voor elkaar kunnen doen als er zorg nodig is.

Beeld: Adobe Stock

De door het ministerie van VWS gelanceerde campagne is gericht op zestigplussers en is de komende maanden te zien op televisie, in dagbladen, magazines, op wachtkamerschermen en via sociale media. Op praatvandaagovermorgen.nl staan tips, gesprekskaarten, video’s en ervaringsverhalen. De thema’s van de campagne zijn zorg, wonen en fit blijven. De campagne is onderdeel van het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO).

Brede aanpak

Tevens organiseren de Seniorencoalitie, het Senioren Netwerk Nederland, ActiZ en Ouder Worden 2040 de komende twee jaar activiteiten en bijeenkomsten om zoveel mogelijk mensen een gesprek over hun toekomst te laten voeren.

Ouder Worden 2040

Binnen het programma Ouder Worden 2040 wordt samen met burgers, publieke en private organisaties, en kennis- en overheidsorganisaties gewerkt aan de transformatieagenda voor een ouder wordende samenleving. Betrokken partijen gaan aan de slag met het ontwikkelen van concrete oplossingen. Bijvoorbeeld met nieuwe woon- en mobiliteitsconcepten, technologische oplossingen en ondersteuning op het gebied van participatie en zingeving.