Overzicht

Positieve resultaten met SSRI’s bij Long Covid

  • 12 december 2023

Na een Covid-19-infectie ontwikkelt één op de acht patiënten een postcovidsyndroom (PCS). Een recente Nederlandse studie heeft aangetoond dat behandeling met selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI’s) bijdraagt aan vermindering van PCS-symptomen en leidt tot een betere kwaliteit van leven.

Afbeelding COVID bestrijden

Bij PCS is er sprake van chronische vermoeidheid, dysautonomie en neurologische en neuropsychiatrische klachten. Een SSRI kan mogelijk helpen. Oud-neuropsychiater Carla Rus e.a. hebben daartoe een verkennend onderzoek uitgevoerd. De onderzoekers volgden in totaal 95 patiënten met het postcovidsyndroom, vastgesteld door de huisarts of medisch specialist. Zij hadden gemiddeld vijftien maanden last van het syndroom, en waren vaak ernstig beperkt.

Deze PCS-patiënten werden behandeld met SSRI’s (fluvoxamine, citalopram, escitalopram, of fluoxetine). Bij ruim 60 procent was er sprake van een goede verbetering door het gebruik van een SSRI en nog eens 27 procent ervoer een matige verbetering. Met name geheugenproblemen, concentratiestoornissen en sensorische overbelasting namen sterk af. Daarnaast was er ook sprake van verbetering in de mate van vermoeidheid, hartkloppingen, POTSklachten en in het algemeen functioneren. Vier patiënten hadden tijdens PCS een klinische depressie of angststoornis ontwikkeld. Behandeling met een SSRI elimineerde ook deze aandoeningen.

Verklaringsmechanismen

In het onderzoek zijn zeven mogelijke verklarende neurobiologische mechanismen geformuleerd op basis van literatuur over PCS en bestaande inzichten (zie de tekst van het onderzoek). De studie heeft geleid tot klinisch bewijs voor vijf van de zeven mogelijke verklaringsmechanismen van een SSRI bij PCS.

Aanvullend onderzoek

Deze studie is het eerste onderzoek naar een effectieve medicamenteuze behandeling van PCS. De onderzoekers geven aan dat aanvullend onderzoek belangrijk is om meer duidelijkheid te krijgen bij welke patiëntengroepen SSRI-medicatie het beste werkt en bij welke sterkte. Vooral een dubbelblind vervolgonderzoek is belangrijk om de resultaten te toetsen. Omdat veel mensen bepaalde SSRI’s slecht afbreken, is het vooraf opstellen van een farmacogenetisch profiel daarbij zinvol. Veel huisartsen en specialisten schrijven een SSRI al off label voor bij Long Covid-patiënten.

Zie het volledige artikel in Scientific Reports.