Overzicht

Oproep van LHV, NHG en InEen

Pleidooi bij informateur om huisartsenzorg toegankelijk te houden

  • 1 maart 2024

LHV, NHG en InEen hebben de huidige problematiek rondom de toegankelijkheid van huisartsenzorg schriftelijk onder de aandacht gebracht van informateur Kim Putters. In een toekomstplan schetsen ze hoe de vaste huisarts in de wijk kan worden behouden. 

Beeld: Adobe Stock

LHV, NHG en InEen zien steeds vaker dat huisartsenpraktijken een patiëntenstop moeten hanteren en dat een vertrekkende huisarts geen opvolger kan vinden. Een kleine, maar groeiende groep inwoners heeft hierdoor geen eigen huisarts of ervaart langere wachttijden voordat zij in de huisartsenpraktijk terecht kunnen.

Toekomstplan

Het ooit vanzelfsprekende 'voor iedereen een huisarts' staat onder druk. LHV, NHG en InEen vinden dit onaanvaardbaar; toegang tot zorg is essentieel voor alle inwoners. LHV, NHG en InEen hebben informateur Kim Putters daarom gevraagd om deze zorgen en hun toekomstplan in te brengen in de gesprekken die hij momenteel met de onderhandelaars van de formerende partijen voert.

Belangrijke rol huisartsen

Huisartsen hebben als vertrouwenspersoon dicht bij de burgers een belangrijke rol in elk van de actuele akkoorden in de zorg: het Integraal Zorgakkoord (IZA), Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). Het is daarom cruciaal om de huisartsenzorg te steunen, ook om zo de gezondheidskloof te kunnen verkleinen. In de brief aan de informateur geven LHV, NHG en InEen aan wat hun plan is en wat ze daarvoor nodig hebben.

Hulp van politiek en overheid

In het toekomstplan pleiten de drie samenwerkende huisartsenorganisaties onder andere voor een (regionaal) vestigingsbeleid voor huisartsen, het bewaken van de grenzen van de kerntaken van de huisartsenzorg en het reduceren van de administratieve ballast. Huisartsen en hun regionale organisaties kunnen dit niet alleen. Volgens LHV, NHG en InEen zijn (investeringen in) huisvesting, gedifferentieerde financiering, mogen samenwerken en een gedeeld beeld op de kwaliteit van de huisartsenzorg essentieel. Ze vragen daarbij de hulp van politiek en overheid.

Bron: LHV