Overzicht

Jaarverslag Meldpunt Geneesmiddelentekorten en -defecten

Overheid nam in 2023 meer maatregelen tegen medicijntekorten

  • 8 maart 2024

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaf vorig jaar 140 keer toestemming aan fabrikanten, groothandelaren en apothekers om een alternatief medicijn uit het buitenland te halen. In totaal ging het om 46 verschillende medicijnen. In 2022 was dat 132 keer voor 54 medicijnen. 

Beeld: CBG en IGJ

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) gaf gaf vorig jaar 72 keer tijdelijk toestemming voor buitenlandse medicijnverpakkingen. In 2022 was dat 24 keer. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Meldpunt Geneesmiddelentekorten en -defecten.

Meldingen leveringsproblemen

Het aantal meldingen van mogelijke leveringsproblemen in 2023 was met 5.091 meldingen voor 2.531 geneesmiddelen lager dan het jaar daarvoor. In 2022 waren de aantallen 5.921 en 2.702. De afname van het aantal meldingen in 2023 ten opzichte van 2022 komt mogelijk doordat er minder vaak uit voorzorg is gemeld. Het aantal daadwerkelijke (ernstige) tekortsituaties is niet afgenomen in 2023.

Maatregelen CBG en IGJ

Het CBG en de IGJ namen maatregelen in 2023 om de gevolgen van medicijntekorten voor patiënten zo klein mogelijk te houden. Bijvoorbeeld door toestemming te geven om een alternatief medicijn uit het buitenland te halen. Dit betekent niet altijd dat dit medicijn meteen beschikbaar is voor de patiënt aan de balie.

Ook beoordeelde het CBG een aantal medicijndossiers met voorrang om tekorten te voorkomen of de duur van het tekort te beperken. Voor een aantal ernstige medicijntekorten is er, samen met beroepsgroepen, een gewijzigd behandeladvies opgesteld of was het nodig om in te grijpen in de verdeling van de medicijnen.

Vertraagde productie of grondstofproblemen

Voor meer dan de helft (56 procent) van de mogelijke leveringsproblemen in 2023 werd door de fabrikanten net als eerdere jaren een vertraging in de productie of kwaliteitscontrole van het medicijn opgegeven. Ook een toename van de vraag (23 procent) werd vaak gemeld als oorzaak. Bij langdurige tekorten meldden fabrikanten dat de problemen vooral door een tekort aan grondstoffen of langdurige productieproblemen kwamen.

Bron: IGJ