Overzicht

CAMPAGNE GESTART

Oriënteren op artsenberoep buiten ziekenhuis

  • 1 oktober 2023

De campagne The Next Level Dokter is erop gericht om geneeskundestudenten en basisartsen te laten ontdekken of een artsenberoep buiten het ziekenhuis bij hen past.

Kern van de campagne vormt het platform thenextleveldokter.nl waarop geïnteresseerden zich kunnen oriënteren en laten inspireren. Daar kunnen ze bijvoorbeeld een online test invullen of informatie raadplegen over de verschillende artsenberoepen buiten het ziekenhuis en de bijbehorende medische vervolgopleidingen. Daarnaast zijn er video’s van verschillende artsen die uitleggen waarom zij voor hun beroep hebben gekozen. Daarbij gaat het om een huisarts, specialist ouderengeneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten, jeugdarts, verslavingsarts, forensisch arts en vertrouwensarts. Verder kunnen geneeskundestudenten en basisartsen op het platform met onafhankelijke coaches sparren over een mogelijke keuze voor een artsenberoep buiten het ziekenhuis. De campagne, een initiatief van de opleidingen voor artsenberoepen buiten het ziekenhuis en SBOH, is mede mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS.