Overzicht

Therapieresistente aandoeningen

Onderzoek naar mogelijkheden voor therapeutische toepassing MDMA

  • 19 juni 2024

Het ministerie van VWS en ZonMw stellen 2,6 miljoen beschikbaar voor verder onderzoek naar psychedelica, waaronder MDMA, als therapeutisch middel. Het door ZonMw in 2023 uitgebrachte ‘Signalement Therapeutische Toepassingen van Psychedelica’ krijgt zo een vervolg en de inzet van psychedelica als behandeling en therapie kan verder ontwikkeld worden.

Beeld: Adobe Stock

Het kabinet moet voortvarend handelen om de therapeutische toepassing van MDMA mogelijk te maken. Regulering voor de recreatieve markt is geen optie zolang er geen zekerheid is over terugdringen van de criminaliteit en de mogelijkheden van regulering nog niet concreet zijn uitgewerkt.

Belang

Het Signalement TTP geeft een overzicht van de stand van zaken rondom therapeutische toepassingen van psychedelica. De overheid ziet het belang van verder onderzoek in en heeft het daarom gestimuleerd. De zorgvraag binnen Nederland is groot en de markt, waaronder de farmaceutische industrie, zet hier onvoldoende op in.

Behandeling en verbetering

Het ZonMwprogramma Goed Gebruik Geneesmiddelen zal invulling en uitvoering geven aan de besteding van deze onderzoeksgelden. Het verkrijgen van marktregistraties is daarbij een belangrijke voorwaarde om TTP als nieuwe behandeling mogelijk te maken.

Uit diverse studies is gebleken dat psychedelica als ketamine, MDMA en psilocybine, significante verbeteringen kunnen opleveren bij patiënten met therapieresistente psychiatrische aandoeningen, zoals depressie en PTSS.

Bron: Rijksoverheid en ZonMw