Overzicht

Van goed idee naar bekostiging

Nieuwe wegwijzers NZa voor bekostiging innovatie & preventie en digitale zorg

  • 26 februari 2024

Geactualiseerde wegwijzers van de NZa bieden een overzicht van de mogelijkheden voor bekostiging van respectievelijk innovatie & preventie en digitale zorg. In de updates staan de verruimingen die per 2024 zijn ingegaan en licht NZa verder toekomstige ontwikkelingen toe.

Beeld: NZa

Er zijn aparte wegwijzers voor innovatie en preventie in de langdurige zorg, medisch-specialistische zorg, eerstelijnszorg en geestelijke gezondheidszorg. De online wegwijzers zijn interactief en verwijzen naar andere relevante websites voor meer informatie.

Bekostiging innovatie en preventie

De Wegwijzer innovatie en preventie in de eerstelijnszorg 2024 start met een uitgebreid overzicht van de inrichting van de Nederlandse gezondheidszorg, met uitleg over wet- en regelgeving, financiering, toezicht en de rol van de NZa. Daarna gaat de wegwijzer in op alle mogelijkheden van bekostiging van innovatie en preventie. Deze informatie is uitgesplitst per zorgsector – waaronder huisartsenzorg, extramurale farmacie, eerstelijnsverblijf en wijkverpleging – en geeft overzichtelijk de mogelijkheden weer.

Bekostiging digitale zorg

Digitalisering krijgt een steeds grotere rol in de zorgverlening. In de Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2024 staan de mogelijkheden in de bekostiging rondom digitale zorg. Wat wordt er onder digitale zorg verstaan? Wie bepaalt of iets wordt vergoed en wanneer? Daarnaast geeft de NZa in de wegwijzer voor elke zorgsector enkele voorbeelden.

Bron: NZa