Overzicht

Nieuw: Dashboard Doorlooptijden Geneesmiddelen

  • 27 december 2023

Op het online Dashboard Doorlooptijden Geneesmiddelen kunnen patiënten, voorschrijvers, apothekers en geneesmiddelenfabrikanten voortaan zien wat de vergoedingsstatus is voor dure, nieuwe geneesmiddelen die zijn toegelaten op de Nederlandse markt. Het dashboard toont gedetailleerde informatie over hoe ver in het vergoedingsproces deze geneesmiddelen zijn, vóórdat ze eventueel worden vergoed vanuit de zorgverzekering.

Foto (kleur) vrouw achter computer

Het ‘Dashboard Doorlooptijden Geneesmiddelen’ is ontwikkeld door het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG) in opdracht van VWSminister Ernst Kuipers. Kuipers noemt het online dashboard ‘een flinke stap vooruit in transparantie rondom het toelatingsproces. Iedereen kan nu zien hoe de toelating van nieuwe, dure geneesmiddelen tot het verzekerd pakket verloopt. Het geeft iedereen meer duidelijkheid en inzicht.’

De sluis

Er komen de laatste jaren steeds meer zeer dure geneesmiddelen beschikbaar. Dit soort nieuwe geneesmiddelen komen in de zogeheten sluis en worden eerst beoordeeld door het Zorginstituut Nederland. Zo moet een middel effectief zijn, voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk en een in verhouding redelijke prijs hebben. Het Zorginstituut brengt een advies uit aan de minister om het middel wel of niet toe te laten tot het verzekerd pakket. Vervolgens kan de minister besluiten om met de fabrikant te onderhandelen over de prijs en volgt er een besluit over de vergoeding van het geneesmiddel.

Het dashboard

Op de startpagina van het dashboard kunnen ziektebeelden of geneesmiddelen worden geselecteerd. Vervolgens kan doorgeklikt worden naar een specifiek geneesmiddel en is er inzicht in welke fase van het vergoedingsproces (indiening, beoordeling of onderhandeling) dure, nieuwe geneesmiddelen zich bevinden die zijn toegelaten tot de Nederlandse markt. Ook de doorlooptijden per fase zijn zichtbaar via het dashboard evenals waar het geneesmiddel zit in het vergoedingsproces en hoe lang dit proces al duurt of heeft geduurd.