Overzicht

19 april 2024 in Utrecht

LAN-congres over regionale zorg bij COPD-longaanval

  • 19 januari 2024

Long Alliantie Nederland (LAN) organiseert op 19 april a.s. het LANdelijk Longcongres over het overkoepelende thema 'passende regionale zorg bij COPD met een longaanval'. Centraal staat de Kwaliteitsstandaard COPD-longaanval.

Beeld: Long Alliantie Nederland

Het aantal mensen met COPD stijgt en de druk op de zorg neemt toe. Longaanvallen spelen hierbij een belangrijke rol. In LAN-verband is de Kwaliteitsstandaard COPD-longaanval met ziekenhuisopname ontwikkeld. Deze heeft zowel betrekking op de opname in het ziekenhuis als op de periode ervoor en erna met thuiszorg, huisartsenzorg en apotheek. Ook de zorg in de laatste levensfase, palliatieve zorg, is een belangrijk onderdeel van de kwaliteitsstandaard.

Landkaarten praktijkvariatie

Uit nieuwe landkaarten van de NZa en LAN blijkt dat de aanpak van COPD-longaanvallen per regio verschilt. Wat betekent dit? Tijdens het congres komen in een groot aantal parallelsessies goede voorbeelden aan bod, zoals het transformatieplan COPD in een Zuid-Hollandse regio en het transmuraal Zorgpad COPD-longaanval in Arnhem. Deelnemers kunnen van andere regio’s leren wat nodig is om het aantal longaanvallen bij COPD te reduceren.

Informatie congres

Het congres vindt plaats op vrijdag 19 april a.s. van 8.45 tot 17.00 uur in het Van der Valk Hotel Utrecht. Accreditatie is onder ander aangevraagd voor longartsen, huisartsen, praktijkondersteuners, apothekers en apothekersassistenten. Het bedrag voor deelname bedraagt € 129 per persoon. Tot 1 februari a.s. geldt een vroegboekkorting van € 20 per persoon. Raadpleeg de LAN-website voor meer informatie.