Overzicht

UPDATE NHG-STANDPUNT

Kwaliteitskaders voor zelfmetingen

  • 1 december 2023

In het vernieuwde NHG-Standpunt Zelfmetingen bij telemonitoring beschrijft het NHG hoe huisartsen de voordelen van zelfmetingen kunnen koesteren en tegelijk de nadelen kunnen minimaliseren.

Door de ervaringen die huisartsen met zelfmetingen hebben opgedaan, worden zowel de voordelen als de nadelen zichtbaar. Het inzetten van zelfmetingen heeft duidelijk voordelen. De huisarts verkrijgt meer data of data in een andere setting dan de huisartsenpraktijk, heeft beter inzicht bij de patiënt op het effect van leefstijlfactoren, het levert gemak op voor de patiënt en leidt mogelijk tot een gelijkwaardiger artspatiëntrelatie. Maar wat doet een huisarts met zelf­metingen waar hij niet om heeft gevraagd? Moeten alle metingen die een patiënt aanlevert in het medisch dossier opgenomen worden? Is het de taak van een huisarts om actief in de gaten te houden of meetwaarden uit de pas lopen? Wanneer zijn zelfmetingen voldoende betrouwbaar om het beleid op te bepalen? Hoe voorkom je als huisarts medicalisering bij de patiënt?

In het standpunt geeft het NHG duidelijke kwaliteitskaders om zelfmetingen op een verantwoordelijke wijze in de huisartsenpraktijk in te zetten. Het NHG helpt daarnaast om zelfmetingen zodanig in werk­proces van huisartsen te integreren, dat zij de nadelen eenvoudig kunnen voorkomen. Er wordt bijvoorbeeld al hard gewerkt aan bijpassende Thuisarts.nl-teksten en aan ondersteuning vanuit het HIS.