Overzicht

Verkennend onderzoek IGJ en NZa

Kansen en risico’s van bedrijfsketens huisartsenzorg in kaart gebracht

  • 5 maart 2024

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben verkennend onderzoek gedaan naar grotere bedrijfsketens die huisartsenzorg bieden. Ze brachten zowel kansen als risico’s en knelpunten van deze bedrijfsketens in kaart en doen aanbevelingen voor toekomstbestendige huisartsenzorg.

Beeld: IGJ en NZa

Kansen

Als kans noemen de IGJ en NZa het feit dat bedrijfsketens een bijdrage kunnen leveren aan de toekomstbestendigheid van de huisartsenzorg in een veranderend zorglandschap. Zo kunnen grote bedrijfsketens bedrijfsprocessen efficiënter inrichten, waardoor de huisarts kan worden ontzorgd. Denk hierbij aan zaken zoals huisvesting, personeels- en financiële administratie en contracten met zorgverzekeraars. Bovendien kunnen er schaalvoordelen ontstaan.

Risico’s

Tegelijk signaleren de toezichthouders risico’s. Uit hun eigen onderzoek blijkt dat de kwaliteit en toegankelijkheid van de huisartsenzorg bij een deel van deze bedrijfsketens niet altijd voldoende geborgd is. Sommige nieuwe bedrijven lukt het niet om op alle locaties voldoende personeel aanwezig te hebben. Voor patiënten is het dan erg lastig om een afspraak bij de huisarts te krijgen. Ook bestaat het risico dat bedrijfsketens te groot worden. Als deze failliet gaan, kan dit direct gevolgen hebben voor een grote groep patiënten, vaak zelfs in een hele regio.

Knelpunten en aanbevelingen

De toezichthouders noemen het van essentieel belang dat patiënten kunnen blijven vertrouwen op zorg die kwalitatief hoogwaardig en toegankelijk is. IGJ en NZa willen meer mogelijkheden om tijdig te kunnen signaleren en ingrijpen als dat nodig is, evenals de mogelijkheid om concentraties en overnames op inhoudelijke gronden tegen te houden of tijdelijk uit te stellen.

Om het toezicht beter te kunnen laten aansluiten bij omvangrijke zorgorganisaties, hebben de IGZ en NZa de knelpunten ten aanzien van de toezicht geïnventariseerd. Op basis daarvan doen ze een aantal aanbevelingen aan partijen om samen te werken aan een toekomstbestendige huisartsenzorg. De aanbevelingen zijn ingedeeld op basis van de volgende vijf thema’s:

  1. Goed bestuur, professionele bedrijfsvoering en transparante verantwoording
  2. Declaraties bedrijfsketens
  3. Kwaliteit van huisartsenzorg
  4. Digitaal zorgaanbod
  5. Regionale samenwerking

Rapport IGJ en NZa

Raadpleeg voor meer informatie over het verkennende onderzoek het rapport De opkomst van bedrijfsketens in de huisartsenzorg: wat betekent dat voor ons toezicht? van de IGJ en NZa.