Overzicht

Wettelijke verplichting per 1 juli 2024

Huisarts moet medicatieafspraak beschikbaar stellen voor PGO patiënt

  • 5 februari 2024

Huisartsen zijn per 1 juli 2024 verplicht om een medicatieafspraak beschikbaar te kunnen stellen aan een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van een patiënt. Dit overheidsbesluit is gepubliceerd in het Staatsblad.

Beeld: PGO.nl

Hiermee is geregeld dat de huisarts het deel van het recept dat betrekking heeft op hoe en wanneer een geneesmiddel moet worden gebruikt – de medicatieafspraak – op verzoek van de patiënt beschikbaar moet stellen in zijn PGO.

VIPP OPEN

Tot en met 31 mei 2024 loopt het Versnellingsprogramma informatieuitwisseling professional en patiënt (VIPP OPEN) specifiek voor huisartsen. Dit programma is bijna afgrond en van alle huisartsen is 97 procent inmiddels aangesloten op PGO’s. Daarmee voldoen bijna alle huisartspraktijken aan de eisen om onder andere de medicatieafspraak vanuit hun huisartsinformatiesysteem (HIS) via een PGO aan de patiënt beschikbaar te kunnen stellen.

PGO-aansluiting

Huisartsenpraktijken die nog niet zijn aangesloten op een dienstverlener aanbieder (DVA) hebben tot 1 juli 2024 de tijd om voor een PGO-aansluiting te zorgen. Voor het realiseren van de PGO-aansluiting wordt in overleg met de huisartsenkoepels gewerkt aan een plan ter ondersteuning van deze huisartspraktijken.

In de toekomst zullen ook andere gegevensuitwisselingen verplicht plaatsvinden via PGO’s. Dit is geregeld in het Besluit elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Begiz).

Meer informatie over PGO's, voor patiënten en zorgprofessionals, is te vinden op pgo.nl.