Overzicht

Landelijke afspraken

Handreiking voor digitale uitwisseling van recepten

  • 5 juni 2023

In een handreiking voor het digitaal uitwisselen van recepten staan voorwaarden en uitgangspunten om tot een veilige en landelijke uniforme wijze van digitaal receptenverkeer tussen ziekenhuizen en apotheken te komen.

De KNMP stelde de handreiking Digitale uitwisseling receptenverkeer in samenwerking met de NFU en NVZA op. Het document biedt ondersteuning voor de implementatie en het gebruik van digitale uitwisseling van recepten. In de handreiking staan achttien punten om de verwerking van recepten veilig en zorgvuldig te laten verlopen. Algemene ziekenhuizen en universitaire medische centra versturen hun recepten grotendeels digitaal naar de apotheek. Afspraken hierover zijn veelal vastgelegd in regionale convenanten. Een deel van de patiënten komt van buiten de eigen regio. Dat vraagt om landelijke in plaats van regionale afspraken. De handreiking biedt hiervoor de basis. Het digitale receptenverkeer sluit aan op de doelstelling van de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg die onlangs door de Tweede Kamer en Eerste Kamer is aangenomen. De wet beoogt de beschikbaarheid van gezondheidsgegevens te verbeteren door digitale uitwisseling te verplichten.