Overzicht

PERSPECTIEF VAN BURGERS

Grotere rol apotheker in voorschrijfproces

  • 1 juni 2023

Burgers staan open voor het voorschrijven van geneesmiddelen door de apotheker. Ook kan de apotheker volgens hen een grotere rol spelen bij farmacotherapeutische interventies voor kleine kwalen.

Dit concluderen Nivel en SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy op basis van onderzoek naar de wijze waarop burgers aankijken tegen een grotere rol van de apotheker in het voorschrijfproces. Ze onderzochten dit via een burgerplatform. In het ideale scenario van dit burgerplatform zijn huisarts, apotheker en andere zorgverleners samen gevestigd in een gezondheidscentrum. Daar werken ze als multidisciplinair team samen en delen ze medische dossiers. Het voorschrijven van geneesmiddelen door de apotheker kan onderdeel zijn van taakherschikking, onder voorwaarde dat dit gebeurt vanuit diens bekwaamheid, met een aanvullende opleiding. De apotheker kan een voorschrijvende rol hebben bij de behandeling van chronische aandoeningen na diagnosestelling door de huisarts. De apotheker kan daarnaast een eerste aanspreekpunt zijn bij kleine kwalen. Ook kan de apotheker een ondersteunende rol hebben bij patiënten met polyfarmacie en een complexe zorgvraag.

Burgers stellen wel als voorwaarde dat de huisarts het overzicht over de zorg voor de patiënt behoudt en dat er duidelijke afspraken zijn over wie waarvoor verantwoordelijk is. Verder is het bij een grotere zorgverlenende rol van de apotheker van belang dat de huidige medicatieveiligheid en toegankelijkheid van de diensten van de apotheek gewaarborgd blijven. De uitkomsten van het burgerplatform zijn gebundeld in het rapport Het perspectief van burgers op een grotere rol van de apotheker in het voorschrijfproces. Een pdf-versie van het rapport staat op de Nivelwebsite.