Overzicht

Twee nieuwe middelen beschikbaar

Gezondheidsraad adviseert immunisatie tegen RSV in eerste levensjaar kinderen

  • 15 februari 2024

De Gezondheidsraad adviseert om op korte termijn alle kinderen in hun eerste levensjaar via het Rijksvaccinatieprogramma bescherming aan te bieden tegen het respiratoir syncytieel virus (RSV). 

Beeld: iStock

De meeste kinderen worden alleen verkouden van RSV, maar bij baby’s kan het tot ernstige ziekte leiden door bronchiolitis of longontsteking. RSV-infectie kan leiden tot ziekenhuisopnames: 1 tot 2 procent van alle kinderen wordt in hun eerste levensjaar in het ziekenhuis opgenomen. Het grootste deel van de opgenomen kinderen was voorafgaand aan de RSV-infectie gezond. Baby's kunnen hiertegen beschermd worden door het toedienen van antistoffen (passieve immunisatie).

Nieuwe middelen geregistreerd

Medische risicogroepen krijgen deze optie nu al aangeboden. Voor niet-risicogroepen zijn recent twee nieuwe middelen geregistreerd. De staatssecretaris van VWS heeft de Gezondheidsraad gevraagd om te adviseren over de mogelijke van deze middelen in het Rijksvaccinatieprogramma. 

Bescherming en gezondheidswinst

Het ene nieuwe middel is bedoeld voor de passieve immunisatie van kinderen. Het andere nieuwe middel is een vaccin voor vrouwen tijdens hun zwangerschap (maternale vaccinatie). Beide middelen worden per injectie toegediend. Volgens de Gezondheidsraad bieden beide nieuwe middelen goede bescherming en weegt de gezondheidswinst op tegen de potentiële bijwerkingen. De Gezondheidsraad heeft een voorkeur voor passieve immunisatie van kinderen boven maternale vaccinatie, omdat daarmee meer kinderen beschermd kunnen worden. In de de samenvatting van de Gezondheidsraad staat meer informatie over de achtergronden van het advies.

Bron: Gezondheidsraad