Overzicht

Kosteloos aangeboden door Ge-Bu

Geaccrediteerde online kennistoetsen over farmacotherapeutische onderwerpen

  • 2 mei 2024

Huisartsen, openbaar apothekers en specialisten ouderengeneeskunde kunnen kosteloos vijf geaccrediteerde online kennistoetsen maken over verschillende farmacotherapeutische onderwerpen. De toetsen zijn ontwikkeld door de Stichting Geneesmiddelenbulletin (Ge-Bu).

Beeld: Adobe Firefly

Huisartsen, apothekers en specialisten kunnen zich gratis aanmelden op het Ge-Bu-nascholingsplatform en daar direct met de volgende toetsen van start gaan:

  • Glucosemeters en -sensoren bij diabetes mellitus type 1
  • Cytisinicline bij stoppen met roken
  • Colchicine bij coronaire hartziekten
  • SGLT-2-remmers bij diabetes mellitus type 2
  • Voorkomt HPV-vaccinatie cervixcarcinoom?

Over de toetsen

De toetsen zijn geaccrediteerd voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en openbaar apothekers. Per behaalde toets, bestaande uit 10 meerkeuzevragen, is 1 punt te verdienen. De toetsvragen zijn te beantwoorden na het lezen van het bijbehorende artikel. Deelnemers zijn geslaagd als ze voor de toets minimaal 70 procent van de vragen juist hebben beantwoord. Deelnemers kunnen de toets maximaal twee keer herkansen. Accreditatiepunten worden automatisch bijgeschreven.

Over Ge-Bu

Het doel van Ge-Bu is rationele farmacotherapie en rationeel gebruik van medische hulpmiddelen te bevorderen. De stichting verstrekt onafhankelijke en objectieve informatie over geneesmiddelen en medische hulpmiddelen aan artsen en apothekers via het Geneesmiddelenbulletin. Met de Ge-Bu-toetsen over geneesmiddelen en medische hulpmiddelen kunnen professionals zich onafhankelijk geaccrediteerd nascholen.