Overzicht

Europese Commissie publiceert lijst cruciale geneesmiddelen

  • 3 januari 2024

In samenwerking met de EU-landen en het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) is de Europese Commissie met de eerste Unielijst van kritieke geneesmiddelen gekomen. Landen moeten koste wat kost voorkomen dat daarin tekorten ontstaan, en ervoor zorgen dat levering zeker is. Deze opzet is een onderdeel in de Europese aanpak om tekorten aan medicijnen en vaccins aan te pakken. 

Foto (kleur) geneesmiddelen

Op de gepubliceerde lijst staan meer dan tweehonderd stoffen, waaronder vaccins tegen cholera, tyfus, difterie, tetanus, mazelen, polio en hersenontsteking. Ook insuline en heparine zijn als essentieel aangemerkt, evenals verdovingsmiddelen en pijnstillers als ketamine, propofol, fentanyl, morfine en paracetamol.

Criteria

Een geneesmiddel wordt als kritiek aangemerkt als het van essentieel belang is voor de continuïteit van kwalitatief hoogwaardige zorg en bijdraagt aan een hoog niveau van bescherming van de volksgezondheid in Europa. Dat de stoffen op de lijst staan, betekent volgens het EMA niet dat er in de nabije toekomst een tekort wordt verwacht. Het betekent vooral dat het van cruciaal belang is om te vermijden dat er tekorten aan deze specifieke geneesmiddelen ontstaan. Het overzicht zal elk jaar worden bijgewerkt.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden in het persbericht van de Europese Unie over het opstellen van deze lijst, met onder andere ook een download naar de lijst en een link naar vragen en antwoorden.