Overzicht

Elektronische productinformatie voor medicijnen van start

  • 1 december 2023

Medicijnautoriteit CBG heeft de eerste elektronische versies van productinformatie (ePI) gepubliceerd. EPI bevat de goedgekeurde, wettelijk vereiste productinformatie voor medicijnen. Ze is opgesteld aan de hand van de gemeenschappelijke elektronische EU-standaard en kan digitaal worden verwerkt. Gebruik van ePI moet de gebruiksvriendelijkheid van medicijninformatie verbeteren.

Foto (kleur) medicatie en iPad

Elk medicijn dat in de EU wordt toegelaten bevat de productinformatie van dat medicijn, met de samenvatting van de productkenmerken, de verpakkingstekst en de patiëntenbijsluiter. Deze documenten staan vaak als PDF-document op de websites van medicijnagentschappen met daarnaast een papieren bijsluiter in het medicijndoosje. De verdergaande digitalisering maakt het mogelijk om deze informatie elektronisch uit te wisselen, voortdurend actueel te houden en toegankelijker te maken voor eindgebruikers, zoals zorgprofessionals en patiënten. Met een gemeenschappelijke Europese standaard voor elektronische productinformatie (ePI) is de data uitwisselbaar.

Proefproject

Het CBG ontwikkelt deze elektronische productinformatie in een proefproject, samen met andere medicijnautoriteiten in Europa. Tijdens het ePI-proefproject stellen de deelnemende bedrijven de productinformatie op in elektronisch formaat. Het CBG beoordeelt en publiceert de informatie voor ons land. Het EMA voert een pilot uit voor centrale procedures.

Uitrol

De ePI-data komen in de toekomst beschikbaar voor publicatie op websites, apps en zorginformatiesystemen. Zie voor meer informatie de berichtgeving op de site van het CBG.