Overzicht

Onderzoek Nivel

E-consult en online aanvraag herhaalrecept veel gebruikt in huisartsenpraktijk

  • 30 januari 2024

Bijna alle huisartsenpraktijken in Nederland maken tegenwoordig gebruik van digitale toepassingen. Met name het e-consult, online aanvragen van herhaalrecepten en teleconsult worden veel gebruikt. Dit blijkt uit Nivel-onderzoek onder huisartsenpraktijken.

Tijdens de coronapandemie werd digitale zorg veelvuldig ingezet om zorg (op afstand) te kunnen blijven leveren. Mede door de toen behaalde successen wordt het gebruik van digitale zorg gezien als middel om de zorg – waaronder de huisartsenzorg – betaalbaar, toegankelijk en van goede kwaliteit te houden.

Vergelijking onderzoek 2020 en 2022

Nivel vroeg aan huisartsen welke digitale toepassingen zij in 2022 hebben ingezet, wat de frequentie van het gebruik was en of zij verwachten of dit in de toekomst wel of niet zal veranderen. Ook vroeg Nivel specifiek naar het gebruik van het e-consult, teleconsult, videobellen, online afspraken maken, telemonitoring en het online aanvragen van herhaalrecepten. De resultaten van dit onderzoek zijn vergeleken met vergelijkbaar Nivel-onderzoek uit 2020.

Stijgingen en dalingen in gebruik specifieke toepassingen

Het e-consult, online aanvragen van herhaalrecepten en het teleconsult worden door bijna elke huisartsenpraktijk ingezet. Het gebruik hiervan is zelfs gestegen in vergelijking met het gebruik in 2020 tijdens de coronapandemie. Het e-consult wordt daarbij door een grote meerderheid van de praktijken dagelijks ingezet, terwijl het teleconsult eerder wekelijks wordt gebruikt. Ook biedt een ruime meerderheid van de praktijken de optie aan patiënten aan om online een afspraak in te plannen. Telemonitoring en videobellen worden daarentegen maar door een minderheid gebruikt. Als telemonitoring wel wordt ingezet, dan is dat ook het vaakst wekelijks. Videobellen wordt door gebruikers het vaakst maandelijks of maar enkele keren per jaar gebruikt. Het gebruik van videobellen is wel gedaald ten opzichte van 2020.

Gebruik hoogst in groepspraktijken

Het gebruik van digitale toepassingen verschilt tussen verschillende praktijkvormen: het is het hoogst in groepspraktijken en het laagst in solopraktijken. Vooral het gebruik van videobellen is in solopraktijken over het algemeen lager dan in duo- en groepspraktijken. De verschillen in de inzet van digitale middelen tussen praktijken met of zonder praktijkmanager zijn daarentegen erg klein. Praktijken met een praktijkmanager zetten doorgaans iets vaker digitale toepassingen in dan praktijken zonder praktijkmanager. Bij het gebruik van digitale toepassingen per regio zijn er enkele met name kleine verschillen zijn tussen regio’s.

Over het onderzoek

Nivel zette tussen 26 oktober en 29 november 2022 onder bijna alle 4.838 huisartspraktijken in Nederland een enquête uit. Net als voorgaande jaren vroeg Nivel aan huisartsenpraktijken naar het gebruik van digitale toepassingen in de eigen praktijk en of zij verwachten dat dit gebruik in de toekomst zal toenemen. Voor het eerst is ook uitgevraagd hoe frequent de toepassingen door de praktijk worden ingezet. De respons op deze vragen was 12 procent (n = 586).

Bron: Nivel