Overzicht

Nieuw platform

Doseeradviezen medicatiegebruik tijdens zwangerschap

  • 2 april 2024

Welke medicatie kunnen zwangere vrouwen gebruiken en in welke dosering? Het Radboudumc, Moeders van Morgen Lareb en Maastricht UMC+ bieden op een platform geschikte medicijndoseringen tijdens de zwangerschap. Dit platform is in ontwikkeling en bedoeld voor voorschrijvers van medicijnen en voor zwangeren. 

Zwangere vrouw met medicatie
Beeld: Adobe Stock

Drie op de vier vrouwen gebruikt geneesmiddelen tijdens de zwangerschap. Maar in de bijsluiter van veel geneesmiddelen staat ‘niet gebruiken tijdens de zwangerschap’. Een te hoge dosering geeft kans op bijwerkingen. Een te lage dosering maakt een behandeling misschien minder werkzaam. Doseeradviezen tijdens de zwangerschap zijn over het algemeen lastig te geven, omdat wetenschappelijk bewijs vaak ontbreekt. Met het platform willen de initiatiefnemers daar verandering in brengen.

Totstandkoming adviezen

Het onderzoek MADAM (Model Aangepaste Doseringen voor Alle Moeders) is opgezet om geschikte medicijndoseringen te vinden voor zwangere vrouwen en hun ongeboren kinderen. Het is een samenwerking van het Radboudumc, Maastricht UMC+ en Moeders van Morgen Lareb. Door middel van placentaonderzoek is vast te stellen of, en hoeveel van, een medicijn bij een kind terecht komt. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het Radboudumc aan de hand van placenta’s die onderzoekers na een bevalling met toestemming ontvangen. Daarnaast kunnen voorspellende computermodellen of 'virtuele zwangere vrouwen' helpen bepalen of het nodig is om doseringen tijdens de zwangerschap aan te passen voor moeder en kind.

Eerste geneesmiddel vermeld

Moeders van Morgen is onderdeel van Lareb en heeft in de kennisbank op de website al heel veel informatie staan over de veiligheid van medicijnen rondom de zwangerschap. Waar mogelijk worden die nu aangevuld met doseeradviezen. Het eerste geneesmiddel, het antidepressivum sertraline, is reeds gepubliceerd. Naar verwachting komen er in de loop van 2024 en later verschillende doseeradviezen voor veelgebruikte geneesmiddelen bij.

Informatiebron

De initiatiefnemers hopen dat de lancering van dit platform leidt tot een internationale informatiebron waarin zorgverleners en zwangere vrouwen onderzochte en onderbouwde doseringsadviezen kunnen opzoeken. De website Melinda biedt achtergrondinformatie over hoe de dosering is vastgesteld, en over het gebruik van computermodellen bij de bepaling van geschikte doseringen.

Bronnen: Lareb en Radboudumc