Overzicht

De FTO-module ‘Afbouwen antidepressiva’ is onlangs herzien

  • 15 december 2023

De FTO-module ‘Afbouwen antidepressiva’ en de bijbehorende presentatie zijn onlangs herzien. Deze geactualiseerde versie heeft het IVM opgesteld in samenwerking met de KNMP en het NHG. Daarin is nu ook aandacht voor andere antidepressiva dan SSRI’s en SNRI’s. De module is mede gebaseerd op het recent verschenen multidisciplinaire document Afbouwen overige antidepressiva.

Foto (kleur) antidepressiva

Deze FTO-module is bedoeld voor huisartsen en apothekers die een FTO-bijeenkomst gaan voorbereiden over het afbouwen van antidepressiva.

Beknopte inhoud van de module

Aan de hand van een kennistoets worden de belangrijkste aandachtspunten bij het afbouwen van antidepressiva besproken.

Met behulp van prescriptiecijfers wordt onderzocht hoeveel patiënten langdurig antidepressiva gebruiken.

Door middel van casuïstiek wordt nagegaan hoe je het gebruik van antidepressiva evalueert en welke ondersteuning je kunt bieden bij het afbouwen.

Tot slot worden afspraken gemaakt over de evaluatie van langdurig gebruik van antidepressiva, afbouwen en de onderlinge taakverdeling daarbij.

Meer informatie

Zie op de site van Farma Magazine ook het interview met psychiater Remke van Staveren over het minderen van psychofarmaca in de eerste lijn.

De FTO-module ‘Afbouwen antidepressiva’ bevat een interactieve kennistoets. De FTO-werkmaterialen zijn, na inloggen, gratis te downloaden bij het IVM