Overzicht

Campagne voor toestemming gegevensuitwisseling

  • 5 januari 2024

Het ministerie van VWS is gestart met de publiekscampagne: ‘Wij zorgen voor jou, zorg jij voor toestemming?” Daarmee informeert VWS Nederlanders hoe zij toestemming kunnen geven voor het delen van hun medische gegevens en de keuzemogelijkheden daarin. 

Ilustratie (kleur) handen met tekstballonnetjes vast

Nog steeds weet niet iedereen dat gegevensuitwisseling in de zorg niet vanzelfsprekend is. Terwijl voor goede zorg het cruciaal is dat de zorgverleners beschikken over complete en actuele gegevens van patiënten. De nieuwe campagne van VWS wil daaraan bijdragen.

Overzicht ontbreekt

Sinds de invoering van de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) is voor een belangrijk deel de uitdrukkelijke toestemming van de patiënt nodig voor digitale uitwisseling van medische gegevens. Een groot aantal patiënten heeft al toestemming gegeven via een formulier, telefonisch, mondeling aan een zorgverlener of via volgjezorg.nl. Maar juist vanwege deze verschillende manieren hebben zowel patiënten als zorgverleners geen goed overzicht van welke toestemmingen aan welke zorgverlener gegeven is.

Mitz

Mitz, een landelijke online toestemmingsvoorziening, moet daarin uitkomst gaan bieden. Mitz is in feite de opvolger van Volgjezorg. ‘Met Mitz regel je toestemming voor álle uitwisselingsstructuren’, licht Alf Zwilling toe, woordvoerder van VZVZ. ‘Bij Volgjezorg gaat het alleen om uitwisselingen via het Landelijk Schakel Punt, het LSP. Alleen zorgverleners die zijn aangesloten op het LSP, zoals huisartsen, huisartsenposten, apotheken en ziekenhuizen, kunnen dat gebruiken. Bij Mitz gaat het om toestemming voor het hele zorgveld. Zo zijn we bijvoorbeeld momenteel bezig om het laboratorium aan te sluiten op het Mitz. Dat betreft een ander systeem dan het LSP. Met als voordeel dat, als er toestemming is van de patiënt, de apotheker kan beschikken over de labwaarden.’

Op weg naar dé verzamelplek

Hij vervolgt: ‘Momenteel is er in feite sprake van een overgangssituatie. Dat wil zeggen: vooralsnog worden zowel Volgjezorg als Mitz ondersteund. Alle toestemmingen die zijn vastgelegd in Volgjezorg gaan automatisch mee naar Mitz en er komen steeds meer toestemmingen in Mitz. Tegelijk zijn er nog weinig zorgverleners aangesloten bij Mitz, dat moet gaan groeien.’ Mitz wordt wel al genoemd in de campagne van VWS onder de beschrijving ‘Zorg voor toestemming: online toestemmingsvoorziening Mitz.’ Zwilling: ‘Mitz is eerder door het Informatieberaad zorg verkozen tot bouwsteen in het informatiestelsel zorg en is onderdeel van het Integraal Zorgakkoord (IZA). Het is daarmee de bedoeling dat Mitz op termijn dé verzamelplek is voor toestemming van burgers voor uitwisseling van medische gegevens.’

Eigen totaaloverzicht

Het doel voor de toekomst is dat patiënten uiteindelijk via hun persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) zelf over een totaaloverzicht beschikken van al hun medische gegevens én ze die ook uit kunnen wisselen.

Campagne

Zie hier de campagnewebsite ‘Wij zorgen voor jou, zorg jij voor toestemming?’