Overzicht

Zorgverleners en patiënten werken samen aan oplossingen

‘Bij medicijntekort preferentiebeleid aanpassen’

  • 8 februari 2024

NHG, LHV, KNMP, FMS en patiëntenorganisaties spannen zich samen in om regelgeving die medicijntekorten in de hand werken aan te passen. Ook kijken ze naar andere oplossingen om de gevolgen voor patiënt, arts en apotheker zo veel mogelijk te beperken.

Beeld: iStock

De inspanningen hebben onder meer geleid tot de Leidraad verantwoord wisselen en het uitstellen van de modernisering van het GVS. Verder bepleiten de betrokken partijen om bij tekorten het preferentiebeleid aan te passen.

KNMP, LHV en NHG gaan daarnaast in gesprek over de vraag of de apotheker binnen de bestaande wetgeving zelfstandig een ander medicament mag verstrekken. Dit is nu nog niet mogelijk omdat volgens de wet alleen artsen, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen geneesmiddelen mogen voorschrijven.

Ook kunnen lokale werkafspraken tussen huisarts en apotheker de toenemende werkdruk door de tekorten verminderen. Bijvoorbeeld over specifieke medicatie waarbij de apotheker zonder vooraf raadplegen van de huisarts de medicatie mag omzetten in een ander vergelijkbaar middel.

Bron: LHV